Konta maklerskie

Czy wiesz, że opłaty na najdroższym koncie maklerskim mogą wynosić powyżej kilku procent rocznie? To dużo więcej niż obecnie wynosi stopa inflacji. W takiej sytuacji inwestycja może mijać się z celem. Nawet w przypadku osiągnięcia przyzwoitych zysków w postaci kilkunastu procent może to bardzo niekorzystnie wpłynąć na wynik. 

Miejsce 1
Rachunek Standard
4.5/5
0 EUR / 10 EUR

•0 zł - jeżeli wykonasz min. 1 transakcję na 365 dni lub nie będziesz mieć środków na koncie
•10 EURO - jeżeli nie spełnisz warunku zwolnienia z opłat

Konto

0 EUR / 0.2%, MIN. 10 EUR

•0% - do miesięcznego obrotu 100.000 EUR
•0.2%, min. 10 EUR - powyżej miesięcznego obrotu 100.000 EUR

Prowizja od obrotu akcjami

ND

Prowizja od obrotu obligacjami

ND

Prowizja od kontraktów na indeksy

XTB jest największym polskim brokerem Forex regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Prowizja 0% za obrót akcjami i funduszami ETF do 100.000EUR/mies.
Możliwość otwarcia konta online, bez wizyty w oddziale.
Nowoczesne platformy transakcyjne.
Bardzo dobra aplikacja mobilna.
Możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych (16 giełd).
Dostęp do ponad 4000 instrumentów CFD oraz akcji i ETF-ów.
Bezpłatne profesjonalne kursy inwestowania w akcje i ETF-y.
Brak obligacji, kontraktów terminowych i opcji wśród dostępnych instrumentów.
Dostęp jedynie do jednej najlepszej oferty na liście notowań.
Brak IKE i IKZE.
Brak odroczonych płatności OTD.
więcej
Miejsce 2
Konto Maklerskie Elastyczne
4/5
Konto Maklerskie Elastyczne
0 ZŁ

Konto

0.30%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.10%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta online w bankowości internetowej ING.
Niskie prowizje od obrotu funduszami ETF, akcjami i obligacjami skarbowymi.
Wygodna integracja z bankowością online.
Odroczony termin płatności.
Darmowe otwarcie i prowadzenie konta.
Brak możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Brak forex, IKE i IKZE.
Brak dostępu do pełnego arkuszu zleceń.
więcej
Miejsce 3
Rachunek Maklerski Standard
4/5
Rachunek Maklerski Standard
0 ZŁ

Konto

0.39%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.19%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Darmowe otwarcie i prowadzenie konta
Możliwość otwarcia konta bez wychodzenia z domu, online.
Możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Odroczony termin płatności.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Konto osobiste w Santander Bank Polska nie jest wymagane.
więcej
Miejsce 4
Rachunek Inwestycyjny
4/5
0 ZŁ

Konto

0.38%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.19%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

6 ZŁ / 8.50 ZŁ / 9.90 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

•6 zł - PROMOCJA dotyczy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET
•9.90 zł - standardowo
•8.50 zł - od obrotu 10szt./mies.

Możliwość otwarcia konta bez wychodzenia z domu - online.
Możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Odroczony termin płatności.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE oraz IKZE.
W miesiącu otwarcia rachunku pakiety najlepszych ofert są bezpłatne.
Zaawansowana aplikacja mobilna z systemem transakcyjnym.
Niskie prowizje za daytrading.
Profesjonalne materiały analityczne, szkolenia i rekomendacje.
Wymagana pierwsza wpłata na rachunek w wysokości min. 1000 zł.
więcej
Miejsce 5
Rachunek Maklerski
4/5
50 ZŁ (OPŁATA ROCZNA)

½ stawki opłaty - za zawarcie umowy o świadczenie usług brokerskich w drugim półroczu

Konto

0.13%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.13%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

5 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta online.
Niskie prowizje od obrotu akcjami, obligacjami, kontraktami i ETF-am.
Odroczony termin płatności.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE oraz IKZE.
Brak możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Brak forex.
Brak możliwości uniknięcia opłaty rocznej za prowadzenie konta.
więcej
Miejsce 6
Rachunek Maklerski
4/5
Rachunek Maklerski
0 ZŁ / 30 ZŁ (OPŁATA KWARTALNA)

•0 zł - jeżeli wskażesz swój adres mailowy do korespondencji z Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz podasz jako jeden z rachunków, na który dokonywane są przelewy pieniężne , rachunek bankowy prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A
•30 zł - w pozostałych przypadkach

Konto

0.38%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.15%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

8 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta bez wychodzenia z domu - online.
Możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Odroczony termin płatności.
Niskie prowizje od obrotu obligacjami.
Brak możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Brak forex.
Wysoka opłata za przelew zewnętrzny (do innego banku).
Wysoka standardowa kwartalna opłata za prowadzenie konta (ale łatwa do uniknięcia).
więcej
Miejsce 7
eMakler
4/5
eMakler
0 ZŁ / 50 ZŁ (OPŁATA PÓŁROCZNA)

•0 zł - jeżeli wskażesz swój adres email i wyrazisz zgodę na komunikację elektroniczną obejmującą zgodę na elektroniczne przesyłanie wszelkich raportów i informacji o zmianach regulaminu
•50 zł - jeżeli nie wskażesz adresu i nie wyrazisz zgody

Konto

0.39%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.19%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta bez wychodzenia z domu - online.
Możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych (ponad 2300 instrumentów).
Odroczony termin płatności.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Brak doradztwa inwestycyjnego.
Wysoka opłata za przelew zewnętrzny ( do innego banku).
Wysoka standardowa półroczna opłata za prowadzenie konta (ale łatwa do uniknięcia).
więcej
Miejsce 8
Rachunek Inwestor Standard
4/5
Rachunek Inwestor Standard
0 ZŁ

Konto

0.38%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja w zależności od wartości obrotów
•0.38% min. 3 zł - od 0.01 zł do 300 000.00 zł
•0.34% min. 3 zł - od 300 000.00 zł do 1 000 000.00 zł
•0.29% min. 3 zł - powyżej 1 000 000.00 zł

Prowizja od obrotu akcjami

0.19%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

7 ZŁ / 9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Prowizja w zależności od wartości obrotów:
•9 zł - od 1 szt. do 200 szt.
•7 zł - powyżej 200 szt.

Darmowe otwarcie i prowadzenie konta.
Możliwość otwarcia konta online.
Pełna integracja z rachunkiem osobistym w Alior Banku.
Odroczony termin płatności.
Darmowe przelewy internetowe.
Brak możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Brak możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
więcej
Miejsce 9
Rachunek Maklerski Premium
4/5
0 ZŁ

Konto

0.38 %, MIN. 10 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.20%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Darmowe otwarcie i prowadzenie konta.
Możliwość otwarcia konta online.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Odroczony termin płatności.
Brak możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Wysoka opłata za przelewy (również wewnętrzne).
więcej
Miejsce 10
Rachunek Inwestycyjny PKO
3.8/5
Rachunek Inwestycyjny PKO
60 ZŁ / 80 ZŁ (OPŁATA ROCZNA)

•60 zł (30 zł dla konta otwartego w II połroczu) - jeżeli spełnisz następujące warunki:
-masz dostęp do Aplikacji internetowych
-wyrazisz zgodę na trwały nośnik elektroniczny
•80 zł (50 zł dla konta otwartego w II połroczu) - jeżeli nie spełnisz warunków

Konto

0.39%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.2%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

8.50 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta online w iPKO.
Możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Odroczony termin płatności.
Wysoka opłata za prowadzenie konta, której nie da się uniknąć.
Brak forex.
więcej

Czy wiesz, że opłaty na najdroższym koncie maklerskim mogą wynosić powyżej kilku procent rocznie? To dużo więcej niż obecnie wynosi stopa inflacji. W takiej sytuacji inwestycja może mijać się z celem. Nawet w przypadku osiągnięcia przyzwoitych zysków w postaci kilkunastu procent może to bardzo niekorzystnie wpłynąć na wynik. Odpowiedni rachunek maklerski to pierwszy krok w drodze do osiągnięcia sukcesu na rynku giełdowym. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje kilkanaście instytucji, które oferują profesjonalne usługi maklerskie. Przed założeniem konta warto upewnić się, czy spełnia ono wszystkie oczekiwania a opłaty nie należą do najwyższych.

Konto maklerskie 

Wybór pośrednika na rynku kapitałowym to problem każdego początkującego inwestora. Konta maklerskie to rachunki, które są potrzebne do przeprowadzania operacji na rynkach finansowych. Umożliwiają przechowywanie i handel akcjami, obligacjami, ETF-ami oraz innymi papierami wartościowymi. W Polsce wszystkie domy maklerskie dają dostęp do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Część z tych instytucji umożliwia korzystanie z giełd zagranicznych: amerykańskiej, niemieckiej oraz większości rynków europejskich.  

Wybór rachunku powinien być podyktowany możliwościami finansowymi klienta oraz jego preferencjami. Oferty są zróżnicowane i charakteryzują się różnym poziomem jakości usług i możliwościami. Konto maklerskie dla początkujących często pozwala korzystać z rachunku demo, który dobrze przygotowuje do gry na prawdziwym parkiecie. Udostępnia dane z prawdziwych rynków i daje sposobność inwestowania bez ryzyka utraty gotówki. Jest to bardzo ważne, ponieważ dobre poznanie platformy do obrotu papierami wartościowymi zwiększa szanse na udany start. Bardzo upraszcza to poruszanie się po zdradliwym rynku finansowym. 

Rodzaje kont maklerskich 

Wszystkie konta maklerskie można podzielić według kilku różnych kategorii. Niektóre z nich wskazują na specjalizację, w której dominuje oferta domu maklerskiego. Często zdarza się, że dana instytucja posiada kilka różnych rachunków dla wielu profili klientów. Różnią się one pod względem jakości oferowanych usług oraz polityki cenowej danej instytucji. Rachunki maklerskie można podzielić według różnorodności oferty: 

 • konta przeznaczone dla inwestora, który chce inwestować stricte na rynku polskim. Ich oferta jest ściśle ograniczona do GPW. Nie ma dostępu do funduszy zagranicznych, brakuje w niej ETF-ów oraz możliwości inwestowania na giełdach zagranicznych. Plusem jest możliwość kupowania wszystkich akcji na rynku regulowanym GPW oraz na rynku New Connect, który oferuje kupowanie akcji młodych spółek. 
 • rachunki zagraniczne – umożliwiają inwestowanie na rynkach finansowych na całym świecie. Oferują większość akcji, obligacji oraz ETF-ów notowanych na najważniejszych giełdach w Europie i na innych kontynentach. Można na nich kupić polskie akcje, ale nie jest to bogaty wybór. W tym przypadku problemem mogą być wysokie prowizje, które nie występują u polskich brokerów. Osoba, która chce kupić akcje tylko na GPW powinna wybrać inną ofertę. 
 • uniwersalne konta maklerskie – łączą cechy dwóch powyższych rozwiązań. Można na nich handlować zarówno polskimi, jak i zagranicznymi akcjami. Oferują także dostęp do wielu funduszy inwestycyjnych i instrumentów finansowych, które są rzadziej spotykane.  
 • konta dla rynku forex – są wyspecjalizowane do obsługi transakcji na najbardziej zmiennym rynku finansowym. Dobre konta umożliwiają przeprowadzenie operacji na kilkuset parach walutowych, często są tu dostępne rzadko spotykane, egzotyczne jednostki pieniężne. W ofercie mają również dostęp do instrumentów CFD na akcje i inne formy zabezpieczenia przed ryzykiem. 
 • konta kryptowalutowe – umożliwiają handel i przechowywanie najbardziej znanych walut cyfrowych. Dają szeroki dostęp do walut występujących w różnych projektach i technologiach, wykorzystują zdecentralizowany system finansowy. Poza kryptowalutami pozwalają na trzymanie depozytu gotówkowego, ale ich oferta jest ściśle ograniczona do rynku krypto. 
 • konto maklerskie hybrydowe – łączy możliwości kilku różnych rynków i instrumentów. Umożliwia kupno i wymianę polskich i zagranicznych akcji, surowców, ETF-ów oraz obligacji. Poza tym ich oferta jest powiększona o możliwość korzystania z forexu i instrumentów CFD.  
 • konto szkoleniowe – jest to specjalne konto maklerskie dla początkujących, studentów oraz osób z niewielkim doświadczeniem. Wykorzystuje rachunek demo, na którym występują prawdziwe notowania akcji i instrumentów finansowych. Funkcja konta jest czysto edukacyjna. 

Powyższy podział jest bardzo ogólny i nie bierze pod uwagę wielu aspektów inwestowania. Niemniej pozwala na szybkie zorientowanie się na bardzo szeroko pojętym rynku finansowym. Dzięki niemu można wybrać najbardziej korzystną dla siebie drogę do finansowej niezależności. 

Inwestycja w akcje i obligacje, czyli jakie możliwości daje posiadanie rachunku maklerskiego? 

Dobry rachunek maklerski jest alternatywą do nisko oprocentowanych lokat i doskonałym sposobem na pomnażanie majątku. Pozwala na zabezpieczenie oszczędności przed niszczącą siłą inflacji i wykorzystanie wielu okazji, jakie oferuje rynek kapitałowy. Dla niektórych osób jest to metoda na dorabianie do podstawowego wynagrodzenia i dodatkowe źródło dochodów.  

Wybór znanych spółek wypłacających dywidendę pozwala na okresowe czerpanie korzyści finansowych z tytułu samego posiadania akcji. Tak samo jest z obligacjami, które regularnie wypłacają odsetki od pożyczonego kapitału. Powyższe rozwiązania są doskonałym rozwiązaniem dla konserwatywnego inwestora, który ceni sobie stabilność inwestycji. Dla osób, które są bardziej zainteresowane spekulacją lepsze będą startupy i młode spółki, które są na dopiero na etapie rozwoju. Charakteryzują się dużymi wahaniami cen i gwałtownymi zmianami wyceny giełdowej w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.  

Rachunki maklerskie umożliwiają zarabianie na wzrostach cen instrumentów i innych sposobach, które łączą w sobie funkcje zabezpieczające z jednoczesnym oszczędzaniem. Instrumenty pochodne i kontrakty CFD są dużo szybszym sposobem pomnażania oszczędności. Korzystają z mechanizmu dźwigni, który polega na używaniu kapitału nie należącego do inwestora. Pozwalają zajmować pozycje, które mogą być wielokrotnie większe od depozytu początkowego. W przypadku osiągnięcia zysku może on przekroczyć wartość kapitału własnego. Jeśli wykorzystanie dźwigni doprowadzi do straty, to mogą one wyzerować depozyt i spowodować spore długi, znacznie przewyższające możliwości inwestora.  

Poza główną funkcją, jaką jest przechowywanie i handel instrumentami finansowymi konto maklerskie umożliwia korzystanie z innych, dodatkowych usług: 

 • raportów analitycznych – są kopalnią wiedzy o stanie rynku i pojedynczych spółek, sektorów gospodarczych oraz całych rynków. Oceniają ryzyko inwestowania i perspektywy zachowania się aktywów finansowych w przyszłości. Często zawierają informacje niefinansowe, które mogą być dużo ważniejsze niż informacje zawarte w bilansach czy sprawozdaniach spółek.  
 • oferty kredytowej – domy maklerskie pożyczają inwestorom pieniądze na prowadzenie inwestycji. Koszty kredytu zwykle składają się z kilku różnych opłat. Jest to możliwość zarezerwowana dla doświadczonych graczy o udokumentowanej działalności. Warunkiem otrzymania kredytu jest często zablokowanie pewnych aktywów na rachunku, które mają być zabezpieczeniem pod spłatę kredytu.  
 • korzystanie z sieci oddziałów –  obecnie normą jest całodobowy dostęp elektroniczny do konta. Czasem zdarzają się sytuacje, w których potrzebny jest bardziej osobisty kontakt z maklerem. Konto maklerskie może nie wystarczyć w przeprowadzeniu skomplikowanej lub nietypowej operacji finansowej. 
 • rekomendacje maklerów – mogą być przydatne przy wyborze instrumentów pod pierwszą inwestycję, dzięki nim można zorientować się w sytuacji na rynku. Pozwalają na sprawdzenie informacji, którymi kierują się profesjonalni traderzy i inwestorzy. 
 • integracja rachunku bankowego z kontem u maklera. Dzięki temu można szybciej przelewać środki z banku na rachunek w przypadku, gdy na rynku występują świetne okazje inwestycyjne. 

Usługi maklerskie są często obarczone dodatkowymi opłatami. Oferta jest indywidualna, zależy od profilu klienta. Można się z nią zapoznać czytając tabele opłat i prowizji, dostępne na stronach internetowych instytucji finansowych. 

Preferencje inwestora a wybór rachunku maklerskiego 

Dobrze wybrane konto maklerskie nie tylko pozwala zaoszczędzić na prowizjach i opłatach, ale zwiększa możliwości inwestycyjne i zmniejsza ryzyko. Odpowiednia dywersyfikacja oraz duży wybór instrumentów są wymagane przy tworzeniu najlepszej strategii inwestycyjnej. Preferencje w selekcji kont zależą od indywidualnych potrzeb osoby, która chce zacząć przygodę z inwestowaniem: 

 • dla spekulantów i daytraderów najważniejsza jest możliwość przeprowadzania wielu transakcji w krótkim okresie czasu. Te osoby najbardziej interesują się zniżkami za aktywny i agresywny sposób gry na giełdzie. Poszukują ofert, które premiują wysokie obroty na rachunku. 
 • w przypadku inwestorów długoterminowych istotne są koszty przechowywania instrumentów, opłaty dodatkowe oraz dostęp do systemów notowań i złożonych raportów analitycznych.  
 • osoby, które chcą mocno zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny poszukują wielu możliwości pomnożenia swoich środków finansowych. Potrzebują znacznie szerszej oferty niż amatorzy. Szukają możliwości zakupu zagranicznych walut, kontraktów terminowych czy kryptowalut dostępnych z poziomu jednej platformy brokerskiej. 
 • dla osób początkujących oraz studentów optymalnym wyborem będzie najtańsze konto maklerskie. Priorytetem jest utrzymanie podstawowych opłat i prowizji na jak najniższym poziomie, usługi dodatkowe nie mają już takiego znaczenia. 

Potrzeby inwestora mogą rosnąć wraz z jego doświadczeniem na rynku i wzrostem obracanego kapitału. Wiąże się to z większą świadomością jakości usług maklerskich i zmianą filozofii inwestycyjnej.  

Opłaty dodatkowe związane z posiadaniem konta maklerskiego 

Profesjonalne rachunki maklerskie często obfitują w dodatkowe koszty i opłaty, które wiążą się z występowaniem zaawansowanych narzędzi, potrzebnych doświadczonemu inwestorowi. Należą do nich: 

 • opłaty za prowadzenie rachunku, 
 • koszty przechowywania instrumentów finansowych, 
 • koszty dostępu do specjalnych serwisów informacyjnych i komentarzy analityków, 
 • opłaty za rozszerzony arkusz zleceń (umożliwia on podgląd do wszystkich notowań i ofert występujących na rynku w czasie rzeczywistym, co daje dużą przewagę nad innymi graczami), 
 • opłaty za dostęp do najlepszych, wybranych ofert na rynku, 
 • koszty dostępu do zaawansowanych programów analitycznych, 
 • prowizje za otwieranie i zamykanie zleceń giełdowych (jest to najważniejsza opłata, na którą powinien zwrócić uwagę każdy inwestor), 
 • opłaty za przelew środków na rachunek bankowy, 
 • dodatkowe opłaty za zlecenia przeprowadzane drogą telefoniczną, 
 • opłaty za doradztwo inwestycyjne i konsultacje z maklerem, 
 • podatek Belki pobierany od zysków kapitałowych – wynosi 19% od osiągniętych zysków. 

W przypadku gdy inwestor zakłada najtańsze konto maklerskie, może uniknąć większości z tych opłat. Zostają jedynie prowizje za handel instrumentami oraz podatek Belki. Na rynku pojawia się coraz więcej rachunków, których prowadzenie jest bezpłatne. Zwolnione z opłat jest również samo przechowywanie akcji i innych aktywów. Wysokość opłat jest uzależniona od polityki cenowej danego domu maklerskiego lub brokera. Można je sprawdzić w aktualnej tabeli opłat i prowizji, która zazwyczaj widnieje na stronie głównej danego pośrednika finansowego. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ różnice pomiędzy ofertami mogą się różnić o kilka punktów procentowych, a to już bardzo wpływa na wysokość osiągniętego wyniku. 

Rachunek maklerski a lokata overnight 

Niektóre instytucje oferują dodatkową usługę, która polega na oprocentowaniu wolnych środków znajdujących się na rachunku papierów wartościowych. Dzięki niej konto maklerskie jest dużo atrakcyjniejsze w oczach inwestora. Wysokość odsetek zależy przede wszystkim od wielkości obrotów na rachunku klienta oraz wysokości depozytów jednodniowych na rynku międzybankowym. Oprocentowanie jest naliczane od wysokości depozytu za każdy dzień miesiąca. Wypłata odsetek zwykle występuje w pierwszym dniu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.  

5 1 głos
Ocena
Subskrybuj komentarze
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Rekomendacja
Santander: HIT!! Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz 70 zł na zakup do CCC, łącznie aż 420 zł!
Trwa do:
30.06.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: HIT! Zgarnij 350 zł w gotówce oraz 150 zł do Biedronki albo RTV EURO AGD z „Kontem Jakie Chcę”!
Trwa do:
20.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 350 zł w gotówce LUB 450 zł w e-kodach do sklepu Decathlon z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
30.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 420 zł w gotówce, e-kodach do Costa Coffee i allegro z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Santander: Zgarnij 300 zł premii z Kontem Jakie Chcę!
Trwa do:
31.08.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: HIT Powrócił! Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz 70 zł na zakup do CCC, łącznie aż 420 zł!
Trwa do:
30.09.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
Millennium: Zgarnij do 250 zł premii z Kontem 360°!
Trwa do:
08.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
Millennium: Zgarnij 150 zł premii i 100 zł do wydania na Amazon.pl z Kontem 360°
Trwa do:
10.09.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Santander: HIT!! Zgarnij aż 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę”
Trwa do:
30.06.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
Millennium: Zgarnij 250 zł premii i 250 zł do sklepu internetowego Huawei z Kontem 360°
Trwa do:
25.06.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła