Ranking kont maklerskich - maj 2022

Podczas przygotowywania naszego rankingu kont maklerskich uwzględniliśmy najciekawsze oferty tych domów maklerskich, które działają na terenie Polski. Oceniając poszczególne produkty wzięliśmy pod uwagę nie tylko takie czynniki jak opłaty i prowizje, ale także dostęp do rozmaitych instrumentów finansowych.

Aktualny Ranking kont maklerskich - maj 2022
Miejsce 1
Rachunek Standard
4.5/5
0 EUR / 10 EUR

•0 zł - jeżeli wykonasz min. 1 transakcję na 365 dni lub nie będziesz mieć środków na koncie
•10 EURO - jeżeli nie spełnisz warunku zwolnienia z opłat

Konto

0 EUR / 0.2%, MIN. 10 EUR

•0% - do miesięcznego obrotu 100.000 EUR
•0.2%, min. 10 EUR - powyżej miesięcznego obrotu 100.000 EUR

Prowizja od obrotu akcjami

ND

Prowizja od obrotu obligacjami

ND

Prowizja od kontraktów na indeksy

XTB jest największym polskim brokerem Forex regulowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Prowizja 0% za obrót akcjami i funduszami ETF do 100.000EUR/mies.
Możliwość otwarcia konta online, bez wizyty w oddziale.
Nowoczesne platformy transakcyjne.
Bardzo dobra aplikacja mobilna.
Możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych (16 giełd).
Dostęp do ponad 4000 instrumentów CFD oraz akcji i ETF-ów.
Bezpłatne profesjonalne kursy inwestowania w akcje i ETF-y.
Brak obligacji, kontraktów terminowych i opcji wśród dostępnych instrumentów.
Dostęp jedynie do jednej najlepszej oferty na liście notowań.
Brak IKE i IKZE.
Brak odroczonych płatności OTD.
więcej
Miejsce 2
Konto Maklerskie Elastyczne
4/5
Konto Maklerskie Elastyczne
0 ZŁ

Konto

0.30%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.10%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta online w bankowości internetowej ING.
Niskie prowizje od obrotu funduszami ETF, akcjami i obligacjami skarbowymi.
Wygodna integracja z bankowością online.
Odroczony termin płatności.
Darmowe otwarcie i prowadzenie konta.
Brak możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Brak forex, IKE i IKZE.
Brak dostępu do pełnego arkuszu zleceń.
więcej
Miejsce 3
Rachunek Maklerski Standard
4/5
Rachunek Maklerski Standard
0 ZŁ

Konto

0.39%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.19%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Darmowe otwarcie i prowadzenie konta
Możliwość otwarcia konta bez wychodzenia z domu, online.
Możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Odroczony termin płatności.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Konto osobiste w Santander Bank Polska nie jest wymagane.
więcej
Miejsce 4
Rachunek Inwestycyjny
4/5
0 ZŁ

Konto

0.38%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.19%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

6 ZŁ / 8.50 ZŁ / 9.90 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

•6 zł - PROMOCJA dotyczy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET
•9.90 zł - standardowo
•8.50 zł - od obrotu 10szt./mies.

Możliwość otwarcia konta bez wychodzenia z domu - online.
Możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Odroczony termin płatności.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE oraz IKZE.
W miesiącu otwarcia rachunku pakiety najlepszych ofert są bezpłatne.
Zaawansowana aplikacja mobilna z systemem transakcyjnym.
Niskie prowizje za daytrading.
Profesjonalne materiały analityczne, szkolenia i rekomendacje.
Wymagana pierwsza wpłata na rachunek w wysokości min. 1000 zł.
więcej
Miejsce 5
Rachunek Maklerski
4/5
50 ZŁ (OPŁATA ROCZNA)

½ stawki opłaty - za zawarcie umowy o świadczenie usług brokerskich w drugim półroczu

Konto

0.13%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.13%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

5 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta online.
Niskie prowizje od obrotu akcjami, obligacjami, kontraktami i ETF-am.
Odroczony termin płatności.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE oraz IKZE.
Brak możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Brak forex.
Brak możliwości uniknięcia opłaty rocznej za prowadzenie konta.
więcej
Miejsce 6
Rachunek Maklerski
4/5
Rachunek Maklerski
0 ZŁ / 30 ZŁ (OPŁATA KWARTALNA)

•0 zł - jeżeli wskażesz swój adres mailowy do korespondencji z Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz podasz jako jeden z rachunków, na który dokonywane są przelewy pieniężne , rachunek bankowy prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A
•30 zł - w pozostałych przypadkach

Konto

0.38%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.15%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

8 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta bez wychodzenia z domu - online.
Możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Odroczony termin płatności.
Niskie prowizje od obrotu obligacjami.
Brak możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Brak forex.
Wysoka opłata za przelew zewnętrzny (do innego banku).
Wysoka standardowa kwartalna opłata za prowadzenie konta (ale łatwa do uniknięcia).
więcej
Miejsce 7
eMakler
4/5
eMakler
0 ZŁ / 50 ZŁ (OPŁATA PÓŁROCZNA)

•0 zł - jeżeli wskażesz swój adres email i wyrazisz zgodę na komunikację elektroniczną obejmującą zgodę na elektroniczne przesyłanie wszelkich raportów i informacji o zmianach regulaminu
•50 zł - jeżeli nie wskażesz adresu i nie wyrazisz zgody

Konto

0.39%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.19%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta bez wychodzenia z domu - online.
Możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych (ponad 2300 instrumentów).
Odroczony termin płatności.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Brak doradztwa inwestycyjnego.
Wysoka opłata za przelew zewnętrzny ( do innego banku).
Wysoka standardowa półroczna opłata za prowadzenie konta (ale łatwa do uniknięcia).
więcej
Miejsce 8
Rachunek Inwestor Standard
4/5
Rachunek Inwestor Standard
0 ZŁ

Konto

0.38%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja w zależności od wartości obrotów
•0.38% min. 3 zł - od 0.01 zł do 300 000.00 zł
•0.34% min. 3 zł - od 300 000.00 zł do 1 000 000.00 zł
•0.29% min. 3 zł - powyżej 1 000 000.00 zł

Prowizja od obrotu akcjami

0.19%, MIN. 3 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

7 ZŁ / 9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Prowizja w zależności od wartości obrotów:
•9 zł - od 1 szt. do 200 szt.
•7 zł - powyżej 200 szt.

Darmowe otwarcie i prowadzenie konta.
Możliwość otwarcia konta online.
Pełna integracja z rachunkiem osobistym w Alior Banku.
Odroczony termin płatności.
Darmowe przelewy internetowe.
Brak możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Brak możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
więcej
Miejsce 9
Rachunek Maklerski Premium
4/5
0 ZŁ

Konto

0.38 %, MIN. 10 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.20%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

9 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Darmowe otwarcie i prowadzenie konta.
Możliwość otwarcia konta online.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Odroczony termin płatności.
Brak możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Wysoka opłata za przelewy (również wewnętrzne).
więcej
Miejsce 10
Rachunek Inwestycyjny PKO
3.8/5
Rachunek Inwestycyjny PKO
60 ZŁ / 80 ZŁ (OPŁATA ROCZNA)

•60 zł (30 zł dla konta otwartego w II połroczu) - jeżeli spełnisz następujące warunki:
-masz dostęp do Aplikacji internetowych
-wyrazisz zgodę na trwały nośnik elektroniczny
•80 zł (50 zł dla konta otwartego w II połroczu) - jeżeli nie spełnisz warunków

Konto

0.39%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu akcjami

0.2%, MIN. 5 ZŁ

Prowizja od obrotu obligacjami

8.50 ZŁ

Prowizja od kontraktów na indeksy

Możliwość otwarcia konta online w iPKO.
Możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych.
Możliwość oszczędzania na emeryturę na rachunkach IKE.
Odroczony termin płatności.
Wysoka opłata za prowadzenie konta, której nie da się uniknąć.
Brak forex.
więcej

Każda osoba zajmująca się graniem na giełdzie ma własne preferencje dotyczące konta maklerskiego. Z tego powodu nie można jednoznacznie wskazać jednego, odpowiedniego dla wszystkich produktu tego rodzaju. Dlatego dobry ranking rachunków maklerskich powinien uwzględniać wiele czynników. Dzięki temu inwestor zyskuje pełen obraz danej oferty i może o wiele łatwiej wybrać taką, która będzie dla niego najlepsza, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Oczywiście ostateczny wybór produktu tego rodzaju musi być poprzedzony dokładną analizą, uwzględniającą szereg omówionych poniżej czynników związanych z możliwościami inwestora oraz planowanym stylem przeprowadzania inwestycji.

Podczas przygotowywania naszego rankingu kont maklerskich uwzględniliśmy najciekawsze oferty tych domów maklerskich, które działają na terenie Polski. Oceniając poszczególne produkty wzięliśmy pod uwagę nie tylko takie czynniki jak opłaty i prowizje, ale także dostęp do rozmaitych instrumentów finansowych, a także powiązane z kontem dodatkowe usługi, poszerzające jego możliwości.

Zawarte w rankingu informacje systematycznie aktualizujemy w oparciu o dane uzyskiwane ze stron internetowych rozmaitych brokerów, jak również warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych.

Każdy inwestor powinien jednak pamiętać, że przed dokonaniem wyboru rachunku konieczne jest ustalenie listy priorytetów oraz oczekiwań – niektóre osoby zwracają większą uwagę na wysokość prowizji, z kolei inne – na wysokość środków. Każdy z tych czynników może wpłynąć na to, który rachunek maklerski będzie najlepszy – pierwsze wrażenie nie zawsze jest tutaj najważniejsze.

Co to jest konto maklerskie?

Mianem konta maklerskiego określa się rodzaj rachunku, który umożliwia indywidualnym inwestorom zakup, sprzedaż oraz przechowywanie papierów wartościowych (w szczególności akcji oraz obligacji), a także innych instrumentów finansowych. Jest to jedyny typ rachunku bankowego, dzięki któremu możliwe jest nabywanie, zbywanie oraz posiadanie akcji spółek, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GWP).
Taki rachunek inwestycyjny prowadzony jest wyłącznie na rzecz pełnoletnich osób fizycznych lub osób prawnych. Pośrednikiem wszystkich przeprowadzanych za jego pomocą transakcji są takie instytucje jak domy i biura maklerskie należące do banku, lub polskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne. Te ostatnie mogą funkcjonować na podstawie specjalnej licencji, której może udzielić Komisja Nadzoru Finansowego.
Instytucje te dają możliwość dostępu do giełdy papierów wartościowych przez inwestorów oraz zawierania transakcji, nawet jeżeli ich przedmiotem są stosunkowo niewielkie kwoty.

Część domów maklerskich daje nie tylko możliwość inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, ale także na OTC, czyli nieregulowanym rynku pozagiełdowym (skrót pochodzi od angielskiego wyrażenia „over the counter”). Pozwala to na dywersyfikację portfela inwestora, a co za tym idzie – zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.

Rachunek inwestycyjny – niskie prowizje za usługi dodatkowe

Do szczególnie istotnych kwestii związanych z prowadzeniem rachunku należą różnego rodzaju opłaty i prowizje. Dotyczy to również takich produktów jak konta maklerskie – ranking tworzyliśmy ze szczególnym ich uwzględnieniem. Sprawdzaliśmy wysokość miesięcznych opłat za prowadzenie konta oraz operacje takie jak przelewy środków z rachunku maklerskiego na konto osobiste. Oczywiście wzięliśmy także pod uwagę koszty przechowywania papierów wartościowych, a także dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym online.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w zależności od domu lub biura maklerskiego opłaty za prowadzenie konta mogą być naprawdę zróżnicowane. Na rynku znajdują się zarówno instytucje, które nie pobierają tego typu opłat, jednak mogą narzucać wysokie prowizje od zleceń. W innych z kolei samo posiadanie rachunku może wiązać się z kosztem rzędu 50-100 zł miesięcznie, jednak wyrównują go odpowiednio niższe prowizje od wykonywanych przez inwestora transakcji. Dlatego biorąc pod uwagę ten aspekt, należy wiedzieć, czy planuje się częste inwestycje i intensywny obrót papierami wartościowymi (w takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie druga opcja), czy raczej sporadyczne (kiedy to bardziej opłacalna jest opcja z bezpłatnym kontem, mimo wyższych prowizji).

Dla większości osób jednak większe znaczenie ma wysokość opłat, które muszą uiszczać za zlecenie kupna oraz sprzedaży, dlatego na potrzeby tworzenia rankingu uznaliśmy, że mają one większą wagę niż prowizje związane z samą obsługą konta. Z tego powodu wyższe pozycje w rankingu mają te domy i biura maklerskie, które oferują niższe prowizje transakcyjne.

Rachunek maklerski – który będzie najlepszy?

Jak zaznaczyliśmy na początku, nie istnieje konto maklerskie, które byłoby idealne dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego, spełniając oczekiwania każdej osoby. Dlatego tak ważne jest dokładne określenie swoich preferencji, oczekiwań i stylu inwestowania przed wyborem produktu, jakim jest rachunek maklerski. Ranking jest wyjątkowo pomocnym narzędziem, jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji należy rozważyć kilka szczególnie istotnych kwestii:
– instrumenty finansowe, w jakie planuje się inwestować – mogą być to akcje lub obligacje, ale także kontrakty terminowe, EFT-y, opcje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produkty strukturyzowane i inne,
– kwotę, jaką możemy przeznaczyć na inwestowanie,
– jaki poziom ryzyka uznaje się za akceptowalny,
– planowana liczba transakcji wykonywanych w ciągu miesiąca,
– czy potrzebujemy jedynie dostępu do instrumentów dostępnych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, czy planujemy zawierać transakcje na rynkach światowych (i jeżeli tak, to jakich?),
– czy inwestowanie ma być długoterminowe, czy raczej przybierać formę daytradingu,
– na ile istotne jest posiadanie dostępu do narzędzi dodatkowych takich jak wsparcie doradcze i analityczne, dostęp do raportów giełdowych, programy do analiz technicznych czy serwisów informacyjnych aktualizowanych na bieżąco,
– czy planowane jest korzystanie z ofert na rynku pierwotnym (IPO).

Po rozważeniu powyższych kwestii i udzieleniu odpowiedzi na kluczowe pytania, należy przejrzeć ofertę danego brokera pod ich kątem oraz zwrócić uwagę na koszty, z którymi będzie się wiązało prowadzenie konkretnego rachunku. Szczególną uwagę należy zwrócić na wcześniej wspomniane kwestie takie jak opłata miesięczna za korzystanie z konta czy prowizje za przelewy, dostęp do notowań online w czasie rzeczywistym czy przechowywanie papierów wartościowych.

Wybór konta maklerskiego – na co zwrócić uwagę?

Sporządzony przez nas ranking biur maklerskich oparty został na obiektywnych czynnikach. Podstawą stały się tutaj kwestie, na które szczególnie należy zwrócić uwagę, analizując interesującą ofertę.

Pierwszą i najważniejszą z nich są koszty transakcyjne. Z reguły to one determinują wybór rachunku.
Do ważnych kosztów należy zarówno prowizja procentowa, jak i minimalna, pozwalająca określić tak zwaną kwotę efektywnego zakupu akcji. Przykładowo, by wykorzystać prowizję % na poziomie 0,2% z minimalną prowizją na transakcje w wysokości 10 zł, konieczne jest dokonanie zakupu na kwotę minimum 5000 zł. Kwota ta wynika z faktu, iż prowizja 0,2% będzie wynosiła 10 zł właśnie dla 5000 zł.

Jak już wcześniej wspomniano, należy też zwrócić uwagę na opłaty związane z prowadzeniem rachunku maklerskiego. Przede wszystkim chodzi tu o opłaty za prowadzenie konta lub brak aktywności na rachunku, ale także tzw. custody fee, czyli wysokość opłat ponoszonych za przechowywanie papierów wartościowych. Dotyczą one przede wszystkim papierów o większej wartości i może wynosić do 0,2%.
Istnieją także inne opłaty, np. za przelewy wychodzące, a nawet przychodzące. Im wyższe opłaty oraz koszty ich uniknięcia ma dane konto, tym gorsza jest jego pozycja w rankingu. Jeżeli zaś można ich uniknąć przy stosunkowo niewielkim wysiłku, pozycja takiego domu lub biura staje się wyższa.

Dla wielu inwestorów ważna jest także możliwość dostępu do rynków zagranicznych – coraz więcej osób chce mieć możliwość inwestowania poza granicami Polski, przy czym największym zainteresowaniem cieszy się rynek amerykański. Z tego powodu nowoczesny rachunek maklerski powinien udostępniać giełdy zagraniczne.

Z kolei osoby początkujące powinny zwrócić uwagę na te konta, które oferują dostęp do materiałów edukacyjnych. Są one pomocne nie tylko na początku drogi, jaką jest inwestowanie w papiery wartościowe, ale i dla bardziej doświadczonych osób. Aktualizowanie i poszerzanie swojej wiedzy jest w tej branży wyjątkowo istotne dla osiągania satysfakcjonujących zysków.

Koszty transakcyjne a konto maklerskie

Wspomniane wcześniej koszty transakcyjne należą do kluczowych kwestii nie tylko przy wyborze konta maklerskiego, ale również podczas wybierania rachunku do handlu forex. Wiąże się to z bezpośrednim wpływem wysokości prowizji za realizowanie transakcji na zarobki inwestora – ostatecznie zysk to przychód pomniejszony o poniesione koszty.

Warto przy tym pamiętać, że w wielu przypadkach prowizje mogą być wyższe dla początkujących inwestorów, przy czym istnieją domy maklerskie, które stwarzają możliwość negocjowania stawek – a każda obniżka jest istotna przy dużej liczbie wykonywanych transakcji.

Prowizje za realizację transakcji zazwyczaj wyliczane są procentowo, jednak jeżeli zlecenie opiewa na niewielką kwotę, dom maklerski nalicza stawki minimalne, które zwykle wynoszą od około 3 do 5 złotych. Zdarzają się jednak biura pobierające za transakcję prowizję w wysokości minimum 10 złotych.

Jaki jest koszt prowadzenia rachunku maklerskiego?

Koszty realizacji transakcji nie są jedynymi opłatami, jakie należy uiścić przy inwestowaniu na giełdach papierów wartościowych. Kwestią, na którą koniecznie należy zwrócić uwagę, są także koszty prowadzenia konta – przede wszystkim chodzi o opłatę za jego posiadanie. Może być ona pobierana miesięcznie lub rocznie i wynosi około kilku złotych miesięcznie lub 50-80 zł rocznie.

Co prawda takie koszt nie jest dużym obciążeniem dla dużego inwestora, może być jednak istotny dla niewielkiego. Z tego powodu szczególnie to początkujący gracze, dysponujący niewielkim kapitałem, powinni zwracać uwagę na opłaty za zarządzenie oraz prowadzenie rachunku maklerskiego.

Korzystnym rozwiązaniem proponowanym przez część domów maklerskich jest możliwość założenia i prowadzenia konta bez żadnych opłat, za darmo. Warto rozważyć je szczególnie wtedy, gdy dokonywanie transakcji na takim koncie nie wiąże się z koniecznością płacenia nadzwyczajnie wysokich prowizji.

Do innych, dodatkowych kosztów, jakich inwestor może się spodziewać, posiadając rachunek maklerski należą opłaty za dokonywanie przelewów na tradycyjny rachunek bankowy oraz przechowywanie papierów wartościowych.
Warto zauważyć, że jeśli oszczędności są dla nas szczególnie istotne, w większości przypadków mamy możliwość założenia konta maklerskiego w tym samym banku, w którym posiadamy rachunek bieżący. Coraz więcej banków posiada taką usługę w swoich ofertach.
W takiej sytuacji większość instytucji nie pobiera opłat za przelewy, pod warunkiem, że są one realizowane na konto w tym samym banku.

Wybór konta maklerskiego bywa zadaniem skomplikowanym. Dlatego właśnie przygotowaliśmy nasz ranking kont maklerskich, który pozwoli Ci znacznie skrócić czas przeznaczony na dokładne studiowanie ofert. Skorzystanie z niego jest doskonałym wstępem do bardziej drobiazgowych analiz.
Zawiera on omówienie różnych rachunków inwestycyjnych z wyszczególnieniem najistotniejszych opłat i prowizji. Dzięki temu każdy inwestor – zarówno początkujący, jak i doświadczony – zyskuje możliwość wyboru rachunku maklerskiego najlepiej dopasowanego do swoich potrzeb oraz możliwości.

Należy przy tym pamiętać, że korzystanie z zaprezentowanych instrumentów finansowych, zwłaszcza tych z dźwignią, niesie ze sobą ryzyko strat, które mogą przekroczyć zainwestowany kapitał.

5 1 głos
Ocena
Subskrybuj komentarze
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 350 zł w gotówce LUB 450 zł w e-kodach do sklepu Decathlon z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
30.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: HIT! Zgarnij 350 zł w gotówce oraz 150 zł do Biedronki albo RTV EURO AGD z „Kontem Jakie Chcę”!
Trwa do:
20.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
BNP Paribas: Zgarnij 300 zł do Allegro z darmową kartą kredytową Mastercard Standard lub Gold!
Trwa do:
14.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Millennium: HIT! Zgarnij aż 360 zł premii z Kontem 360°! [skrócony okres karencji!]
Trwa do:
31.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Zgarnij do 250 zł premii z mKontem Intensive i dodatkowe 50 zł za otwarcie eKonta Junior!
Trwa do:
31.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Otwórz eKonto możliwości i zyskaj do 200 zł premii!
Trwa do:
28.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
Citi handlowy: Zgarnij 200 zł i do 100 zł moneybacku za płatności z CitiKontem!
Trwa do:
04.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Citi handlowy: HIT! Zgarnij Smartfon Vivo Y11s z Kartą Kredytową Citi Simplicity!
Trwa do:
22.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 420 zł w gotówce, e-kodach do Costa Coffee i allegro z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
mBank: Otwórz eKonto i zyskaj do 300 zł premii i 1.8% na Koncie Oszczędnościowym Moje cele!
Trwa do:
08.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Business man investment trading do this deal on a stock exchange. People working in the office

Konta forex

Forex to rynek, na którym największe instytucje rynków finansowych przeprowadzają wymianę walut. Za ich pośrednictwem inwestorzy indywidualni mogą realizować wymianę walut. Jednak aby alokować środki w ramach Forex, konieczne jest odpowiednie konto.

Entering number of credit card on website

Konta młodzieżowe

Pierwsze konto bankowe to dla nastolatka wyjątkowa chwila. Udanie się do instytucji bankowej założenie rachunku to wydarzenie konstytuujące młodego człowieka jako pełnoprawnego obywatela, samodzielnie decydującego o sobie i swoich finansach. Przed otwarciem takiego konta dobrze jest przeanalizować różne parametry.

Kid earning money for future

Konta dla dzieci

Konta bankowe dla dzieci z powodzeniem można otworzyć w większości banków na terenie całego kraju. Jego założenie jest również możliwe w przypadku, gdy dziecko nie osiągnęło jeszcze 13. roku życia. Przed dokonaniem tego warto jednak zorientować się w tym, jakie konto dla dziecka będzie dla najlepsze.

Senior lady storing money at bank

Konta dla seniora

Coraz częściej zdarza się, że seniorzy szukają ofert otwarcia kont bankowych, przystosowanych specjalnie dla nich. Przed założeniem takiego konta, warto rzecz jasna zastanowić się, który bank przedstawia najkorzystniejszą opcję. Dobrze jest znać szczegóły dotyczące opłat oraz możliwości, które przychodzą wraz z założeniem rachunku.

Lovely female checks her bank account on mobile phone application, satisfied to recieve money reward

Konta indywidualne

Rachunek bankowy to jeden z podstawowych produktów znajdujących się w ofercie banków. Główne rodzaje rachunków bankowych to rachunki firmowe oraz indywidualne. Ten podział sięga jednak znacznie głębiej, ponieważ chcąc stworzyć jak najbardziej dopasowane i elastyczne produkty, banki proponują wiele rodzajów rachunków indywidualnych.

Money background

Konta walutowe

Jeśli często dokonujesz płatności za granicą lub przesyłasz pieniądze między krajami, zarabiasz w obcej walucie lub często podróżujesz po świecie, warto zdecydować się na konto walutowe. Te konta służą nie tylko do zarządzania finansami - można zaoszczędzić także czas i pieniądze dzięki usprawnionym transakcjom.