Credit Agricole: Zgarnij do 1.700 zł premii dla firm z Kontem Biznes

Otwierając Konto Biznes w promocji „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” nie zapłacisz nic za jego prowadzenie i przelewy przez pierwsze 12 miesięcy. Dodatkowo możesz zgarnąć aż do 1700 zł premii za zawarcie umowy za pośrednictwem aplikacji CA24, aktywne korzystanie z konta, umowę o terminal płatniczy i umowę kredytową. Z możliwości zdobycia premii za terminal płatniczy i umowę kredytową mogą skorzystać również obecni klienci banku! Warunki i wielkość premii różni się w zależności od prowadzonej działalności. Koniecznie przeczytaj szczegóły.

Kto może skorzystać z promocji?

Z promocji może skorzystać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która samodzielnie lub w formie spółek osobowych:
a) prowadzi działalność gospodarczą,
b) wykonuje wolne zawody,
c) uzyskuje dochody z prowadzenia działalności rolniczej lub pokrewnej (rybołówstwo, leśnictwo, łowiectwo) bądź działów specjalnych produkcji rolnej.

lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Z promocji mogą korzystać zarówno nowi jak i obecni klienci banku.

Czas trwania promocji

00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund
Promocja minęła

Udział w promocji możesz wziąć do 30 września 2021 r.

Jak zgarnąć premię? Instrukcja krok po kroku

1

PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW BANKU (z wyłączeniem Klientów prowadzących działalność pod numerem PKD 01).

Krok 1 - Wypełnij formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie promocji.

Krok 2 - Zawrzyj z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Biznes w Credit Agricole Bank Polska S.A.

♦Pamiętaj, żeby wyrazić zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących oraz podpisz dokument „Potwierdzenie przystąpienia do promocji”, stanowiąc załącznik do Regulaminu:
a) poprzez Aplikację CA24 Otwórz Konto Biznes – elektronicznie na ekranie aplikacji,
b) pisemnie na dokumencie lub
c) w formie dyspozycji ustnej za pośrednictwem CA24 Infolinia.

Za spełnienie powyższych warunków zostaniesz zwolniony z opłat za prowadzenie konta i przelewy na 12 miesięcy (dotyczy nowych klientów, zakładających nowe konto! rozwiązanie (w okresie Promocji) umowy Konta Biznes oraz ponowne zawarcie Umowy Konta Biznes nie uprawnia Cię do skorzystania z promocji).

Żeby zgarnąć 200 zł premii :

•zawrzyj umowę za pośrednictwem aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes oraz
•zapewnij regularne wpływy na rachunek, w wysokości minimum 3000 zł miesięcznie, przez okres minimum 6 miesięcy.

Krok 3 – Żeby zgarnąć 500 zł premii za aktywne korzystanie z Konta Biznes, to przez  min. 6 miesięcy:

•wykonaj płatności kartą do konta na minimum 300 zł miesięcznie oraz
•zapewnij regularne wpływy na rachunek, w wysokości minimum 3000 zł miesięcznie.

DEFINICJE:

•Płatność kartą – płatność za towary lub usługi w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych przy użyciu karty do konta (w tym także płatność internetowa, telefoniczna lub pocztowa przy użyciu danych na karcie), inna niż płatność mobilna;
•Wpływy na Konto Biznes – Bank oblicza wpływy na Konto Biznes jako sumę transakcji, które wynikają z wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek bieżący lub rachunki pomocnicze lub rachunki walutowe lub rachunek VAT Konta Biznes, z wyłączeniem:
1) przelewów pomiędzy rachunkami Konta,
2) przelewów z innych kont Klienta prowadzonych przez Bank,
3) przelewów środków z zakończonej lokaty,
4) wypłat z rachunku Oszczędzam, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank.

Krok 4 – Żeby zgarnąć 500 zł premii za terminal płatniczy:

•zawrzyj za pośrednictwem Banku umowę o terminal płatniczy POS z partnerem Elavon w ciągu 2 miesięcy od momentu otwarcia Konta Biznes (liczone od początku miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy Konta Biznes) oraz
•zapewnij minimum 500 zł wpływów na Konto Biznes z terminala POS miesięcznie, przez okres minimum 3 miesięcy (liczone od początku miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o POS).

♦WAŻNE: Premie wypłacane są dla pierwszej umowy terminala POS.

Krok 5 – Żeby zgarnąć kolejne 500 zł premii:

•zawrzyj umowę kredytu przeznaczonego na sfinansowanie działalności w Credit Agricole Bank Polska S.A., w ciągu 6 miesięcy od momentu otwarcia Konta Biznes, a Bank udostepni środki z tytułu zawartej umowy kredytowej.

Dotyczy jednego z poniższych produktów kredytowych:
•Kredyt Inwetycyjny; lub
•Kredyt w Koncie Biznes (Overdraft); lub
•Pożyczka Biznes (kredyt obrotowy).

♦WAŻNE: Premie wypłacane są dla pierwszej umowy kredytu firmowego z zastrzeżeniem, że Premia wypłacana jest tylko za jeden rodzaj finansowania, niezależnie od ilości zawartych umów;

Wartości Premii sumują się ze sobą i maksymalnie mogą wynieść 1700 zł.

2

PREMIA DLA NOWYCH KLIENTÓW BANKU prowadzących działalność pod numerem PKD 01.

Krok 1 - Wypełnij formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie promocji.

Krok 2 - Zawrzyj z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Biznes w Credit Agricole Bank Polska S.A.

♦Pamiętaj, żeby wyrazić zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących oraz podpisz dokument „Potwierdzenie przystąpienia do promocji”, stanowiąc załącznik do Regulaminu:
a) Poprzez Aplikację CA24 Otwórz Konto Biznes – elektronicznie na ekranie aplikacji;
b) pisemnie na dokumencie; lub
c) w formie dyspozycji ustnej za pośrednictwem CA24 Infolinia.

Za spełnienie powyższych warunków zostaniesz zwolniony z opłat za prowadzenie konta i przelewy na 12 miesięcy (dotyczy nowych klientów, zakładających nowe konto! rozwiązanie (w okresie Promocji) umowy Konta Biznes oraz ponowne zawarcie Umowy Konta Biznes nie uprawnia Cię do skorzystania z Promocji).

Żeby zgarnąć 200 zł premii :

•zawrzyj umowę za pośrednictwem aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes oraz
•zapewnij regularne wpływy na rachunek, w wysokości minimum 1000 zł miesięcznie, przez okres minimum 6 miesięcy.

Krok 3 – Żeby zgarnąć 500 zł premii za aktywne korzystanie z Konta Biznes, to przez min. 6 miesięcy:

•wykonaj płatności kartą do konta na minimum 300 zł miesięcznie,
oraz
•zapewnij regularne wpływy na rachunek, w wysokości minimum 1000 zł miesięcznie.

DEFINICJE:

•Płatność kartą – płatność za towary lub usługi w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych przy użyciu karty do konta (w tym także płatność internetowa, telefoniczna lub pocztowa przy użyciu danych na karcie), inna niż płatność mobilna;
•Wpływy na Konto Biznes – Bank oblicza wpływy na Konto Biznes jako sumę transakcji, które wynikają z wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek bieżący lub rachunki pomocnicze lub rachunki walutowe lub rachunek VAT Konta Biznes, z wyłączeniem:
1) przelewów pomiędzy rachunkami Konta,
2) przelewów z innych kont Klienta prowadzonych przez Bank,
3) przelewów środków z zakończonej lokaty,
4) wypłat z rachunku Oszczędzam, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank.

Krok 4 – Żeby zgarnąć 1200 zł premii:

•zawrzyj umowę kredytu przeznaczonego na sfinansowanie działalności w Credit Agricole Bank Polska S.A., w ciągu 6 miesięcy od momentu otwarcia Konta Biznes, a Bank udostepni środki z tytułu zawartej umowy kredytowej

Dotyczy jednego z poniższych produktów kredytowych:
•Kredyt Inwetycyjny; lub
•Kredyt w Koncie Biznes (Overdraft).

♦WAŻNE: Premie wypłacane są dla pierwszej umowy kredytu firmowego z zastrzeżeniem, że Premia wypłacana jest tylko za jeden rodzaj finansowania, niezależnie od ilości zawartych umów.

Wartości Premii sumują się ze sobą i maksymalnie mogą wynieść 1700 zł.

3

PREMIA DLA OBECNYCH KLIENTÓW BANKU (z wyłączeniem Klientów prowadzących działalność pod numerem PKD 01).

Krok 1Żeby zgarnąć 500 zł premii za terminal płatniczy:

•zawrzyj za pośrednictwem Banku umowę o terminal płatniczy POS z partnerem Elavon w okresie trwania promocji oraz
•zapewnij minimum 500 zł wpływów na Konto Biznes z terminala POS miesięcznie, przez min. 6 miesięcy (liczone od początku miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o POS).

♦WAŻNE: Premie wypłacane są dla pierwszej umowy terminala POS.

Krok 2 – Żeby zgarnąć kolejne 500 zł premii:

•zawrzyj umowę kredytu przeznaczonego na sfinansowanie działalności w Credit Agricole Bank Polska S.A.,w okresie trwania promocji , a Bank udostepni środki z tytułu zawartej umowy kredytowej.

Dotyczy jednego z poniższych produktów kredytowych:
•Kredyt Inwetycyjny; lub
•Kredyt w Koncie Biznes (Overdraft); lub
•Pożyczka Biznes (kredyt obrotowy).

♦WAŻNE: Premie wypłacane są dla pierwszej umowy kredytu firmowego z zastrzeżeniem, że Premia wypłacana jest tylko za jeden rodzaj finansowania, niezależnie od ilości zawartych umów;

♦WAŻNE: Nie możesz posiadać umowy POS i umowy kredytowej na dzień 31.03.2021 r.

Wartości Premii sumują się ze sobą i maksymalnie mogą wynieść 1000 zł.

4

PREMIA DLA OBECNYCH KLIENTÓW BANKU prowadzących działalność pod numerem PKD 01.

Krok 1 – Żeby zgarnąć 1200 zł premii:

•zawrzyj umowę kredytu przeznaczonego na sfinansowanie działalności w Credit Agricole Bank Polska S.A., w okresie trwania promocji , a Bank udostepni środki z tytułu zawartej umowy kredytowej.

Dotyczy jednego z poniższych produktów kredytowych:
•Kredyt Inwetycyjny; lub
•Kredyt w Koncie Biznes (Overdraft).

♦WAŻNE: Premie wypłacane są dla pierwszej umowy kredytu firmowego z zastrzeżeniem, że Premia wypłacana jest tylko za jeden rodzaj finansowania, niezależnie od ilości zawartych umów.

Kiedy otrzymasz nagrodę?

•Jeżeli jesteś nowym klientem, to weryfikacja pod względem spełnionych warunków promocji, nastąpi najwcześniej po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy Konta Biznes (liczone od początku miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy Konta Biznes). Wypłata Premii nastąpi do końca miesiąca w którym nastąpiła weryfikacja.

•Jeżeli jesteś istniejącym Klientem, weryfikacja pod względem spełnionych warunków promocji nastąpi:
a. w przypadku umowy terminala POS – po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy;
b. w przypadku umowy kredytowej – w kolejnym miesiącu (liczone od miesiąca następującego po
miesiącu w którym Bank udostępnił środki);
Wypłata Premii nastąpi do końca miesiąca, w którym nastąpiła weryfikacja.

Bank wypłaci premię na twoje Konto otwarte w promocji.

♦WAŻNE: Wartość premii w ramach Promocji, stanowi dla Ciebie przychód z działalności gospodarczej i jesteś zobowiązany do samodzielnego odprowadzenia należnego podatku z tego tytułu. W przypadku rolników indywidualnych wartość Premii jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oferta banku:

Za zawarcie umowy o Konto Biznes w okresie trwania promocji, zostaniesz zwolniony z opłat za prowadzenia konta oraz przelewy w okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawrzesz umowę. Promocją objęte są wszystkie pakiety Konta Biznes: Solista, Sonata, Symfonia oraz pakiet Konto Agricole.

W tabeli poniżej znajdziesz najważniejsze opłaty za Konto Solista Biznes:

Miejsce 6
Konto Solista Biznes
4.0/5
Konto Solista Biznes
0 zł / 10 zł
Konto

Opłata wynosi 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym :
•wykonałeś min. 1 przelew do ZUS
lub
•zapewniłeś wpływy na konto w wysokości min. 2.000 zł.

0 zł / 7 zł
Karta

Opłata wynosi 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym :
•wykonałeś min. 1 przelew do ZUS
lub
•zapewniłeś wpływy na konto w wysokości min. 2.000 zł.

0 zł / 3%, min. 5 zł
Bankomaty

Opłata wynosi 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym :
•wykonałeś min. 1 przelew do ZUS
lub
•zapewniłeś wpływy na konto w wysokości min. 2.000 zł.

1 zł

Przelew internetowy

Opłata wynosi 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym :
•wykonałeś min. 1 przelew do ZUS
lub
•zapewniłeś wpływy na konto w wysokości min. 2.000 zł.


Płatności mobilne

Konto założysz bez wychodzenia z domu za pośrednictwem aplikacji CA24.
Konto i karta przy spełnieniu prostych, tych samych warunków są darmowe.
Nowoczesna aplikacja mobilna CA24 i szeroka gama płatności mobilnych.
Rachunki walutowe do konta w EUR, USD, GBP.
Darmowe zlecania stałe i polecenia zapłaty.
Darmowe wpłaty gotówki we wpłatomatach w oddziałach banku.
Płatne przelewy internetowe i przelewy do ZUS i US.
Darmowe jedynie bankomaty w placówkach banku i bankomaty Santander, pozostałe płatne.
Opłata za konto walutowe, której nie da się uniknąć.
Wysoka prowizja za przewalutowanie kwoty transakcji do waluty rachunku (jeżeli jest prowadzony w innej walucie niż wykonywana transakcja).
więcej
Przeznaczenie konta
X
Oprocentowanie rachunku
X
Opłata za otwarcie konta
X
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
X
Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku
X
Pokaż szczegóły

Podsumowanie:

Promocja zdecydowanie bardziej atrakcyjna dla nowych klientów banku, jednakże jak jesteś już klientem i zastanawiałeś się nad wzięciem kredytu lub skorzystaniem z terminala, to warto skorzystać z promocji.

Pamiętaj, żeby nie zamykać rachunku ani nie zmieniać jego typu przed wypłaceniem nagrody!

Ważne dokumenty:

Regulamin Promocji „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł”

Tabela opłat i prowizji

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Promocje za darmo!

0 0 głosy
Ocena
Subskrybuj komentarze
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Promocja bankowa krótko i na temat
Dla kogo

Dla nowych i obecnych klientów banku.

Czas trwania
30 września, 2021
Nagroda

•Do 1700 zł premii.
•Darmowe prowadzenia konta i przelewy (dla nowych klientów)

Termin wypłaty nagrody

Do końca miesiąca, w którym nastąpiła weryfikacja spełnienia warunków.

Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 350 zł w gotówce LUB 450 zł w e-kodach do sklepu Decathlon z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
30.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: HIT! Zgarnij 350 zł w gotówce oraz 150 zł do Biedronki albo RTV EURO AGD z „Kontem Jakie Chcę”!
Trwa do:
20.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
BNP Paribas: Zgarnij 300 zł do Allegro z darmową kartą kredytową Mastercard Standard lub Gold!
Trwa do:
14.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Millennium: HIT! Zgarnij aż 360 zł premii z Kontem 360°! [skrócony okres karencji!]
Trwa do:
31.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Zgarnij do 250 zł premii z mKontem Intensive i dodatkowe 50 zł za otwarcie eKonta Junior!
Trwa do:
31.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Otwórz eKonto możliwości i zyskaj do 200 zł premii!
Trwa do:
28.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
Citi handlowy: Zgarnij 200 zł i do 100 zł moneybacku za płatności z CitiKontem!
Trwa do:
04.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Citi handlowy: HIT! Zgarnij Smartfon Vivo Y11s z Kartą Kredytową Citi Simplicity!
Trwa do:
22.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 420 zł w gotówce, e-kodach do Costa Coffee i allegro z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
mBank: Otwórz eKonto i zyskaj do 300 zł premii i 1.8% na Koncie Oszczędnościowym Moje cele!
Trwa do:
08.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła