Bank PEKAO: Do 1.200 zł premii dla firm i 0 zł za Konto Przekorzystne Biznes i Kartę

W promocji banku PEAKO „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”, już za samo otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes – jego prowadzenie i karta będą bezwarunkowo darmowe przez 12 miesięcy. Dodatkowo spełniając warunki promocji możesz zgarnąć całkiem sporą premie. Przeczytaj szczegóły, żeby dowiedzieć się w jaki sposób możesz zyskać do 1200 zł.

Kto może skorzystać z promocji?

Z promocji może skorzystać każda osoba fizyczna prowadząca lub otwierająca w okresie trwania promocji jednoosobową działalność gospodarczą, która od 1 października 2019 r. nie posiadała w Banku PEKAO lub w Idea Banku S.A. rachunku rozliczeniowego.

Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych w Banku PEKAO lub w Idea Banku S.A. nie wyklucza Cię z możliwości uczestnictwa w promocji.

Czas trwania promocji

00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund
Promocja minęła

Udział w promocji możesz wziąć do 30 czerwca 2021 r.

Jak zgarnąć premię? Instrukcja krok po kroku

1

Krok 1 - Załóż Konto Przekorzystne Biznes, kartę debetową Visa Business do tego rachunku oraz bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm online z dedykowanego linku.

♦Pamiętaj, żeby wyrazić zgody na:
•otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów,
•na przystąpienie do promocji
i zaakceptować regulamin promocji.

2

Krok 2 - Jeżeli nie posiadasz jeszcze działalności gospodarczej to możesz zgarnąć 100 zł premii za:

•dokonanie pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) oraz rozpoczęcie przez firmę działalności (status w CEIDG „aktywny”) z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez Bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 / aplikacji PeoPay,  w okresie trwania promocji.

3

Krok 3 – Żeby zgarnąć kolejne 100 zł premii i móc starać się od dodatkowe premie:

W każdym z 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o konto:
•wykonaj min. 1 przelew  do ZUS na kwotę min. 100 zł,
•wykonaj min. 1 przelew, inny niż do ZUS, przez aplikację mobilną PeoPay, na kwotę min. 100 zł,
•wykonaj min. 1 transakcję bezgotówkową, na kwotę min. 100 zł kartą debetową Visa Business wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes.

4

Krok 4 – Po spełnieniu warunków określonych w kroku 3 możesz starać się o dodatkowe premie.

Możesz zgarnąć 50 zł premii za zawarcie w okresie trwania promocji umowę o rachunek Konto Przekorzystne Biznes poprzez:
- podstronę internetową Banku (online),
a jeżeli jesteś posiadaczem konta osobistego w Banku Pekao S.A. poprzez:
- bankowość elektroniczną Pekao24 lub
- aplikację PeoPay lub
- przez konsultanta na infolinii Banku Pekao S.A.

Możesz zgarnąć kolejne 50 zł premii za zapewnienie wpływu/wpływów na Konto Przekorzystne Biznes , na sumę min. 5 tysięcy zł miesięcznie w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o konto.

♦WAŻNE: jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w Banku, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy prowadzonego w Banku lub poza Bankiem.

•200 zł premii zgarniesz za zawarcie w okresie trwania promocji umowy o terminal płatniczy, pod warunkiem przyjęcia w nim płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie, przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku.

♦WAŻNE: Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

Kolejne 200 zł premii zgarniesz za wykonanie transakcji wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku na łączną kwotę stanowiącą równowartość min. 20 000 zł w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa konta.

•100 zł premii możesz zgarnąć za zawarcie w okresie trwania promocji umowy leasingowej z Pekao Leasing oraz wykonanie przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy konta min. 1 przelewu miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie

Ostatnią premię możesz zgarnąć za zawarcie pierwszej umowy o kredyt lub pożyczkę z gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI lub kartę kredytową Visa Business w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa o konto:
na kwotę min. 20.000 zł - otrzymasz za to 200 zł premii
na kwotę min. 50.000 zł - otrzymasz za to 300 zł premii
na kwotę min. 100.000 zł - otrzymasz za to 400 zł premii

Łączna kwota premii nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł.

Kiedy otrzymasz nagrodę?

•Premię za dokonanie pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG otrzymasz do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym firma uzyskała w CEIDG status Aktywna

•Premię za zawarcie pierwszej umowy o kredyt, pożyczkę lub kartę kredytową otrzymasz do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 6 miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie umowy o konto.

•Pozostałe premie otrzymasz do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa o konto.

Bank wypłaci premię na twoje Konto otwarte w promocji.

♦WAŻNE: Wartość premii w ramach Promocji, stanowi dla Ciebie przychód z działalności gospodarczej i jesteś zobowiązany do samodzielnego odprowadzenia należnego podatku z tego tytułu.

Oferta banku:

Za zawarcie umowy o Konto Przekorzystne Biznes i kartę debetową Visa Business w okresie trwania promocji, zostaniesz zwolniony z opłat za prowadzenia konta oraz za kartę w okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawrzesz umowę.

W tabeli poniżej znajdziesz najważniejsze opłaty za Konto Przekorzystne Biznes:

Miejsce 2
Konto Przekorzystne Biznes
4.5/5
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł / 9 zł
Konto

Jeżeli założysz konto w promocji, to prowadzenie konta przez rok będzie darmowe.

STANDARDOWO:

Opłata wynosi 0 zł, jeżeli spełnisz min. jeden z następujących warunków:
•zapewnisz wpływy na rachunek w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym
•wykonasz z rachunku min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),
•na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez Bank,
•wykonasz min. 1 transakcje wymiany walut w Banku,
•wykonasz min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

Dodatkowo, Bank nie nalicza opłaty za prowadzenie rachunku:
•nowo założonym firmom (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) przez pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
•podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

0 zł / 7 zł
Karta

Jeżeli założysz konto w promocji, to prowadzenie konta przez rok będzie darmowe.

STANDARDOWO:

Opłata wynosi 0 zł, jeżeli spełnisz min. jeden z następujących warunków:
•zapewnisz wpływy na rachunek w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym
•wykonasz z rachunku min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),
•na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez Bank,
•wykonasz min. 1 transakcje wymiany walut w Banku,
•wykonasz min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

Dodatkowo, Bank nie nalicza opłaty za prowadzenie rachunku:
•nowo założonym firmom (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) przez pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
•podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

0 zł / 2.30% min. 5 zł
Bankomaty

Jeżeli założysz konto w promocji, to prowadzenie konta przez rok będzie darmowe.

STANDARDOWO:

Opłata wynosi 0 zł, jeżeli spełnisz min. jeden z następujących warunków:
•zapewnisz wpływy na rachunek w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym
•wykonasz z rachunku min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),
•na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez Bank,
•wykonasz min. 1 transakcje wymiany walut w Banku,
•wykonasz min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

Dodatkowo, Bank nie nalicza opłaty za prowadzenie rachunku:
•nowo założonym firmom (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) przez pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
•podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

0 zł / 1.5 zł

Przelew internetowy

Jeżeli założysz konto w promocji, to prowadzenie konta przez rok będzie darmowe.

STANDARDOWO:

Opłata wynosi 0 zł, jeżeli spełnisz min. jeden z następujących warunków:
•zapewnisz wpływy na rachunek w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym
•wykonasz z rachunku min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),
•na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez Bank,
•wykonasz min. 1 transakcje wymiany walut w Banku,
•wykonasz min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

Dodatkowo, Bank nie nalicza opłaty za prowadzenie rachunku:
•nowo założonym firmom (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) przez pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
•podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Płatności mobilne

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to Konto założysz bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem aplikacji mobilnej PeoPay lub online.
Darmowe konto i karta w promocji przez rok, później łatwe do uniknięcia opłaty.
Nowoczesna bankowość mobilna PeoPay - jedna aplikacja do płacenia i zarządzania finansami firmy.
Karta wielowalutowa - brak kosztów przewalutowania transakcji.
Korzystna oferta na terminal płatniczy.
Atrakcyjny program rabatowy - Galeria Rabatów (zniżki do 30%).
Płatna autoryzacja operacji przez kody SMS (można uniknąć opłaty korzystając z darmowej autoryzacji w PekaoInternet lub Peopay).
Mało atrakcyjna oferta oszczędnościowa.
więcej
Przeznaczenie konta
X
Oprocentowanie rachunku
X
Opłata za otwarcie konta
X
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
X
Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku
X
Pokaż szczegóły

 

Podsumowanie:

Zdobycie pełnej puli premii nie będzie łatwe, ale na pewno z niektórymi punktami sobie poradzisz. Uważam, że warto skorzystać z promocji nawet dla samego zwolnienia z opłat za prowadzenie konta i kartę.

Pamiętaj, żeby nie zamykać rachunku ani nie zmieniać jego typu przed wypłaceniem nagrody!

Ważne dokumenty:

Regulamin „Promocji dla przedsiębiorców VI”

Tabela opłat i prowizji

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Promocje za darmo!

0 0 głosy
Ocena
Subskrybuj komentarze
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Promocja bankowa krótko i na temat
Dla kogo

Dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które od 1 października 2019 r. nie posiadały w Banku PEKAO lub w Idea Banku S.A. rachunku rozliczeniowego.

Czas trwania
30 czerwca, 2021
Nagroda

•Do 1200 zł premii.

Termin wypłaty nagrody

Do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz warunki.

Millennium: Zgarnij 150 zł premii z Kontem 360° lub Kontem 360° Student!
Trwa do:
02.08.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
BNP Paribas: Zgarnij 500 zł do Allegro i do 15200 pkt mamBonus z kartą kredytową Mastercard Standard lub Gold!
Trwa do:
30.09.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Santander CB: Zyskaj 200 zł z kartą kredytową Visa Comfort!
Trwa do:
13.08.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Bank Pekao: Zgarnij 100 zł premii z Kontem Przekorzystnym i 3400 pkt w programie Mastercard Bezcenne Chwile
Trwa do:
30.09.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 350 zł Premii z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
31.07.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Citi handlowy: HIT! Zgarnij smartfon Xiaomi Redmi 9 3GB+32GB z Kartą Kredytową Citi Simplicity
Trwa do:
09.08.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Citi handlowy: Do 240 zł rocznie (przez 3 lata!) z kartą kredytową CitiBank Motokarta
Trwa do:
11.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Otwórz eKonto możliwości i zyskaj do 200 zł premii! [skrócony okres karencji!]
Trwa do:
26.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Millennium: Do 700 zł Premii z Kontem Mój Biznes oraz darmowe Konto i Karta przez 2 lata!
Trwa do:
31.08.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Bank PEKAO: Do 1.200 zł Premii dla Firm oraz Konto Przekorzystne Biznes i Karta za 0 zł przez rok!
Trwa do:
30.09.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Millennium: Zgarnij nawet do 400 zł premii z Kontem 360° i Kontem 360° Junior
Trwa do:
19.07.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: HIT!! Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz 70 zł na zakup do CCC, łącznie aż 420 zł!
Trwa do:
31.07.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła