Jak zamknąć konto bankowe w BOŚ Bank?

Jak zamknąć konto bankowe w BOŚ Bank?

Jeśli nosisz się z zamiarem zmiany miejsca lokaty Twoich środków pieniężnych, warto prześledzić dokładnie oferty wszystkich banków. Wiele z nich cyklicznie oferuje bardzo atrakcyjne warunki oprocentowania dla nowych klientów.

Jeśli nie chcesz płacić podwójnie za prowadzenie rachunku i inne produkty bankowe, poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób przeprowadzić likwidację konta w BOŚ Banku, jaki jest okres wypowiedzenia umowy oraz o czym jeszcze warto pamiętać.

Czy można zamknąć konto bankowe przez internet w BOŚ Bank?

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz zamknąć konto w BOS Banku przez internet, warto zajrzeć do najważniejszego źródła, czyli do, dostępnego na stronie www.bosbank.pl, REGULAMINU OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Dokument wyraźnie wskazuje na dostępne metody likwidacji konta w BOŚ Banku. 

Wśród wymienionych sposobów złożenia oświadczenia woli nie ma ani rezygnacji z konta za pomocą bankowości elektronicznej, ani poprzez rozmowę z konsultantem banku. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę w BOŚ Banku, wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie.

Jak zamknąć konto w banku w BOŚ Bank?

Likwidacja rachunku bankowego w BOŚ Banku jest możliwa za wypowiedzeniem bądź za porozumieniem stron. 

Wolę rezygnacji z konta w Boś Banku wyrazisz, wypowiadając umowę:

  • osobiście –  w oddziale banku; możesz sporządzić wcześniej wniosek bądź poprosić opiekuna klienta o przyjęcie zlecenia likwidacji konta. Powinieneś zabrać ze sobą dowód osobisty. Przedstawiciel banku zapyta o numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki po upływie okresu wypowiedzenia;
  • listownie – korespondencję wyślij do oddziału, w którym składałeś wzór podpisu, w piśmie zamieść informacje:  imię i nazwisko, adres, PESEL, dane kontaktowe, numer zamykanego rachunku, drugi numer konta (w celu przelania nadwyżki środków w momencie likwidacji).

W obu wyżej wymienionych sposobach zlecenia dyspozycji rezygnacji z rachunku w BOŚ Banku poproś o zamknięcie dostępu do bankowości elektronicznej po okresie wypowiedzenia. Zalecamy także zlecenie wycofania zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowym, od momentu, gdy nie będziesz już klientem banku. 

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego w BOŚ Bank?

Wypowiedzenia możesz dokonać w każdym czasie, powinno ono zostać złożone na piśmie. 

Możesz dyspozycję taką złożyć, odwiedzając placówkę banku. Pamiętaj o zrobieniu kopii pisma, abyś miał dowód złożenia wniosku o likwidację konta w BOŚ Banku. 

Możesz także wysłać pismo wypowiadające na adres oddziału, w którym złożyłeś wzór podpisu. Zalecamy wysyłkę korespondencji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Okres wypowiedzenia umowy przez posiadacza rachunku wynosi jeden miesiąc i biegnie od dnia doręczenia bankowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Warto wiedzieć, że strony mogą ustalić krótszy okres wypowiedzenia. 

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zobowiązuje Cię do uiszczenia należności banku z tytułu umowy oraz wskazania rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki pieniężne pozostałe po zamknięciu rachunku. W przypadku niewskazania takiego rachunku bankowego bank zwróci Ci środki pieniężne dopiero w momencie zgłoszenia się do placówki banku. 

Do końca okresu wypowiedzenia jesteś zobowiązany do zwrotu wydanych do rachunku kart. 

W przypadku niezwrócenia kart, bank zastrzega je na Twój koszt. 

Z chwilą zamknięcia rachunku, wskutek rozwiązania umowy pozostałe na rachunku saldo dodatnie (po całkowitym rozliczeniu transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych do danego rachunku oraz pobraniu należnych bankowi prowizji i opłat) bank przekazuje na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku, gdy saldo rachunku jest ujemne, zadłużenie jest natychmiast wymagalne, a od wymagalnego zadłużenia bank nalicza odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Pamiętaj zatem, aby pozostawić na rachunku odpowiednią ilość środków pieniężnych. 

Pamiętaj także, że jako posiadacz rachunku masz prawo, przed datą wejścia w życie zmian dotyczących taryf bankowych i tabeli opłat, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Promocje za darmo!

0 0 głosy
Ocena
Subskrybuj komentarze
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Rekomendacja
Citi handlowy: HIT! Zgarnij Smartfon Vivo Y11s z Kartą Kredytową Citi Simplicity!
Trwa do:
22.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 420 zł w gotówce, e-kodach do Costa Coffee i allegro z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
mBank: Otwórz eKonto i zyskaj do 300 zł premii i 1.8% na Koncie Oszczędnościowym Moje cele!
Trwa do:
08.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
ING: Otwórz Konto Osobiste Mobi [18-26 lat] i zyskaj 160 zł premii oraz 50 zł z Programu Poleceń!
Trwa do:
19.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Bank Pekao: Zgarnij 100 zł premii i do 100 zł moneybacku Kontem Przekorzystnym!
Trwa do:
31.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Alior Bank: Zgarnij 200 zł premii z Kontem Jakże Osobistym!
Trwa do:
31.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
Millennium: Zgarnij do 250 zł premii z Kontem 360°!
Trwa do:
08.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: HIT Powrócił! Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz 70 zł na zakup do CCC, łącznie aż 420 zł!
Trwa do:
30.09.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 370 zł w gotówce i e-kodach do Biedronki i Żabki z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
30.09.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła