Banki

3/5
Nest Bank

Nest Bank

Początek działalności Nest Banku (wcześniej: FM Bank PBP) w jego aktualnej postaci miał miejsce w 2016 roku. Nest Bank należy do brytyjskiego funduszu inwestycyjnego AnaCap.

3/5
EnveloBank

EnveloBank

EnveloBank jest stosunkowo niewielkim i młodym bankiem. To cyfrowy "młodszy brat" Banku Pocztowego S.A., założonego w 1990 roku. Jest to bank silnie związany z Pocztą Polską.

3/5
Credit Agricole

Credit Agricole

Początki istnienia banku Credit Agricole sięgają aż XIX wieku. Firma początkowo funkcjonowała jako spółdzielcza kasa rolników i z tego powodu często jest nazywana "Zielonym Bankiem".

4/5
ING Bank Śląski

ING Bank Śląski

W Polsce funkcjonuje wiele banków, jednak wśród nich mamy instytucje o bardzo silnej pozycji na rynku jak i takie banki, które są niezbyt duże i niektórym ich nazwa nic nie mówi. Do tej pierwszej grupy należy zaliczyć ING Bank Śląski.

3/5
Citi Handlowy

Citi Handlowy

City Handlowy to bank, który powstał w 2001 wskutek połączenia Banku Handlowego S.A w Warszawie - najstarszego banku w Polsce oraz Citybank S.A. Na dzień dzisiejszy bank może się pochwalić ponad 200 milionami prowadzonych rachunków.

3/5
GOoptima

GOoptima

GOoptima sięga swoimi początkami do 2011 r., a w jej powstaniu udział brał Bank Gospodarki Żywnościowej. Grupa ta znana była z tego, iż specjalizowała się w oszczędzaniu – i taka również miała być GOoptima.

3/5
BOŚ Bank

BOŚ Bank

Genezą jego powstania stała się chęć wspierania wszelkiego rodzaju działań mających na celu ochronę środowiska - począwszy od promowania postaw proekologicznych oraz inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

3/5
Bank Pocztowy

Bank Pocztowy

Oferta banku pocztowego skierowana jest do ludzi w różnym wieku, statusie majątkowym oraz z różnych miejsc zamieszkania. Stopniowo się ona również rozwija o czym świadczy również wprowadzony przez Bank Pocztowy.

3/5
BNP Paribas

BNP Paribas

BNP Paribas Bank Polska SA to bank świadczący usługi, które nie są nastawione na żaden konkretny, wyspecjalizowany profil. Kwalifikowany jest on zatem jako bank uniwersalny.

3/5
Bank Pekao

Bank Pekao

Pod nazwą Pekao kryje się polski bank, który ma uniwersalny charakter i ofertę skierowaną do szerokiego grona klientów, zarówno prywatnych jak i przedsiębiorców i klientów biznesowych.

3/5
Volkswagen Bank

Volkswagen Bank

Na szerokim rynku banków poza uniwersalnymi, dopasowanymi do różnych klientów. Świetnym przykładem takiego właśnie banku jest Volkswagen Bank Polska należący do dużej grupy Volkswagen Financial Services.

3/5
Bank Milenium

Bank Milenium

Od lat znajduje się on w gronie największych i najbardziej popularnych instytucji sektora bankowego utrzymując starych i przyciągając konkurencyjną ofertą i reklamą nowych klientów.

3/5
Toyota Bank

Toyota Bank

Marka Toyota jest na całym świecie doskonale rozpoznawalna. W Polsce pewnie większość osób będzie kojarzyć tę nazwę z samochodami i słusznie. Toyota to przedsiębiorstwo o znacznie szerszym spektrum zainteresowań biznesowych.

3/5
Alior Bank

Alior Bank

Początkowo funkcjonujący jako finansowy startup, obecnie jeden z najlepiej ocenianych polskich banków - Alior Bank S.A. Firma, która rozpoczęła działalność ponad 12 lat temu, w czasach kryzysu, aby stać się poważnym graczem na rynku.

3/5
Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank S.A. należy do hiszpańskiej grupy Banco Santander. W roku 2002 w wyniku nabycia Bank of America Polska S.A., grupa rozpoczęła realizację planów działalności w Polsce.

3/5
mBank

mBank

mBank rozpoczął działalność na rynku polskim w 1986 roku jako Bank Rozwoju Eksportu (w skrócie BRE Bank). Od 1992 roku  bank notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

3/5
Santander Bank Polska

Santander Bank Polska

Bank ten tworzy spółka akcyjna Santander Bank Polska, która, choć zarejestrowana jest już od 2001 roku, posiadając siedzibę w Warszawie, nie występowała dla klientów bankowych pod tym mianem.

3/5
Inteligo

Inteligo

Inteligo to polski bank internetowy będący oddziałem PKO Banku Polskiego. Jego funkcjonalność, mobilność i stosowanie nowoczesnych rozwiązań sprawia, że cieszy się dużą popularnością.

3/5
Plus Bank

Plus Bank

Początki Plus Banku to rok 1991, gdy w Poznaniu powołana została spółka Invest-Bank S.A. To ona była podstawą do rozwinięcia banku komercyjnego, który za cel obrał sobie silny rozwój na rynku i walkę z głównymi instytucjami bankowymi.

3/5
Getin Bank

Getin Bank

Doceniany za wysoką jakość obsługi, niemal co roku nagradzaną licznymi tytułami, oraz innowacyjną i kompleksową ofertę Getin Bank cieszy się bardzo dużą popularnością wśród wszystkich tych osób, które zainteresowane są nowoczesnymi i przejrzystymi produktami finansowymi.

3/5
PKO BP

PKO BP

Bankiem, który cieszy się ogromnym zaufaniem klientów, jest PKO Bank Polski. PKO BP należy do tych banków, w przypadku których przedstawianie go polskim konsumentom jest zbędne.

Banki to instytucje pośrednictwa finansowego, które poprzez wykonywaną działalność świadczą usługi innym podmiotom. Wszystkie banki działające na terenie danego kraju, wraz z organami nadzorczymi oraz zbiorem norm prawnych i zasad funkcjonowania tworzą system bankowy. Działalność banków w Polsce reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe.

Banki w Polsce – jakie są podstawowe zadania instytucji finansowych?

Podstawowym zadaniem banków jest szeroko rozumiany obrót pieniędzmi. Zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie bankowym, czynności wykonywane przez banki stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że instytucje te nie mogą wykonywać innych czynności, niż te wskazane w ustawie. Do głównych zadań banków możemy zaliczyć:

 • udzielanie kredytów krótko i długoterminowych,
 • przyjmowanie wkładów pieniężnych,
 • otwieranie oraz obsługę indywidualnych rachunków bankowych,
 • emisję bankowych papierów wartościowych,
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji,
 • otwieranie i potwierdzanie akredytyw.

Powyższe zadania to tzw. czynności bankowe sensu stricto, co oznacza, że są zastrzeżone wyłącznie dla banków. Oprócz nich banki realizują także czynności bankowe sensu largoa więc takie, które mogą być wykonywane także przez inne instytucje finansowe. Do głównych czynności sensu largo należy:

 • udzielanie pożyczek,
 • emisja pieniądza elektronicznego,
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • świadczenie usług płatniczych,
 • realizacja czeków i weksli,
 • doradztwo finansowe,
 • dokonywanie obrotu dewizowego.

Mimo tak szerokiego wachlarza zadań, głównymi operacjami dokonywanymi w bankach jest przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów. Depozyty to inaczej wkłady pieniężne złożone przez klientów w banku. Bank jest uprawniony do dysponowania tymi środkami, dzięki czemu następuje stały obrót pieniądza. Z kolei kredyty, dzięki zastosowaniu oprocentowania i prowizji, są dla banków swego rodzaju wynagrodzeniem za udostępnienie pewnej sumy pieniędzy na określony czas.

Z jakimi rodzajami kont możemy zetknąć się w ofercie bankowej?

Pierwszą czynnością, z jaką spotyka się każdy nowy klient banku, jest otwarcie rachunku bankowego. Obecnie oferta banków obejmuje wiele różnych rodzajów kont, warto więc dobrze przeanalizować dostępne propozycje, aby wybrać dla siebie najodpowiedniejsze. Oto najpopularniejsze rodzaje kont bankowych:

 • konta osobiste – najczęściej spotykany rodzaj konta, dostępny dla klientów indywidualnych. Umożliwia m.in. obrót bezgotówkowy, płatności internetowe, wypłaty z bankomatów, oraz lokację środków pieniężnych.
 • konta firmowe – zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie przedsiębiorstwa za wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą używać konta firmowego do stosowania rozliczeń pieniężnych.
 • konta oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy może być połączony z obecnym kontem osobistym lub też może zostać otwarty jako osobne i niezależne konto.
 • konta studenckie – konta studenckie zwykle charakteryzują się preferencyjnymi warunkami, takimi jak np. darmowe wypłaty z bankomatów. Skierowane są do młodych ludzi, którzy posiadają aktywny status studenta.
 • konta walutowe – warto je założyć zwłaszcza wtedy, gdy często dokonujemy płatności za granicą lub zarabiamy w obcej walucie. Kursy walutowe stosowane przy rozliczeniach pieniężnych na tego rodzaju koncie są zwykle korzystniejsze niż w kantorach.
 • konta dla seniora – tego rodzaju konta są specjalnie przystosowane do obsługi przez osoby starsze. Dzięki przejrzystym zasadom oraz prostej i niedrogiej obsłudze konta, są chętnie wybierane przez seniorów. 
 • konta młodzieżowe i dla dzieci – dzięki takim kontom młodzi ludzie mogą już od najmłodszych lat odkładać swoje oszczędności, co pozwala kształtować odpowiednie nawyki na przyszłość. Za przykład takiego rachunku może służyć konto w Nest Banku, który stawia na atrakcyjną ofertę rodzinną.

Jak klasyfikujemy banki w Polsce?

W Polsce obowiązuje dwustopniowy system bankowy, w związku z czym możemy wyróżnić Bank Centralny, jakim jest Narodowy Bank Polski, oraz pozostałe banki komercyjne i spółdzielcze. Bank Centralny pełni trzy podstawowe funkcje:

 • bank banków – NBP prowadzi rachunki dla pozostałych banków komercyjnych w Polsce. Klienci indywidualni nie mają możliwości otworzenia konta w Banku Centralnym. NBP jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i stabilność całego państwowego systemu bankowego.
 • bank emisyjny – NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Dzięki temu organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość gotówki w obiegu.
 • centralny bank państwa – NBP obsługuje budżet państwa, prowadzi rządowe rachunki bankowe oraz realizuje centralne zlecenia płatnicze.

Wszystkie banki obecne na rynku, zarówno komercyjne, jak i spółdzielcze, podlegają pod Bank Centralny. Banki komercyjne są instytucjami nastawionymi na maksymalizację zysku. Większość z nich to banki uniwersalne, które posiadają szeroką ofertę typową dla sektora finansowego. Przeważająca część klientów posiada konto osobiste właśnie w tego typu bankach. Niektóre banki komercyjne wyspecjalizowały się jednak w wąskiej dziedzinie i kierują swoją ofertę do konkretnych odbiorców. Do takich banków specjalistycznych można zaliczyć banki inwestycyjne, hipoteczne, obsługujące giełdę papierów wartościowych lub banki samochodowe. Przykładem banku specjalistycznego może być Volkswagen Bank.

Osobny rodzaj banków stanowią banki spółdzielcze. Ich właścicielami są udziałowcy (inaczej mówiąc spółdzielcy), którzy partycypują w zyskach banku. Działalność banków spółdzielczych zapewnia udziałowcom dostęp do atrakcyjnych ofert bankowych. Banki spółdzielcze w Polsce zrzeszone są wokół trzech głównych instytucji: Banku Polskiej Spółdzielczości, Mazowieckiego Banku Regionalnego i Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Jakie są największe banki w Polsce?

Chcąc określić, które banki w Polsce są największe, warto porównać wielkość ich aktywów. Z informacji udostępnianych przez banki wynika, że pod koniec 2020 roku na pierwszym miejscu pod względem wielkości uplasował się PKO Bank Polski. Od wielu lat jest to największy bank w Polsce. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, a trzecie Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK). Poniższa lista prezentuje 10 największych banków w Polsce, według wielkości posiadanych aktywów:

 • PKO BP – 377,2 mld zł 
 • Bank Pekao – 235,3 mld zł
 • Santander Bank Polska – 221,6 mld zł 
 • mBank – 183 mld zł
 • ING Bank Śląski – 180,6 mld zł
 • BNP Paribas – 119 mld zł
 • Bank Millennium – 102,6 mld zł
 • Alior Bank – 77,7 mld zł
 • Citi Handlowy – 60,9 mld zł
 • Getin Bank – 51,3 mld zł

Jakie są najpopularniejsze zagraniczne i polskie banki komercyjne?

Pod względem popularności wśród klientów, pierwsza trójka wygląda podobnie jak w poprzednim zestawieniu. Nadal na pierwszym miejscu znajduje się PKO Bank Polski, który wybrało około 11 milionów klientów. Na drugim miejscu uplasowała się Grupa Santander Bank Polska. Zrzesza ona zarówno klientów Santander Bank Polska, jak i Santander Consumer Bank. Łącznie obsługuje ponad 7 milionów podmiotów. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Pekao. Poniżej zestawienie 8 najpopularniejszych banków:

 • PKO BP – 11 mln klientów 
 • Grupa Santander Bank Polska – 7,2 mln klientów
 • Bank Pekao – 6,4 mln rachunków bieżących w zł (brak informacji o liczbie klientów)
 • mBank – 5,7 mln klientów 
 • ING Bank Śląski – 4,7 mln klientów
 • Alior Bank – 4,5 mln klientów 
 • BNP Paribas – 3,9 mln klientów
 • Bank Millennium – 2,6 mln klientów detalicznych

Porównując oba powyższe zestawienia, możemy stwierdzić, że najlepszy bank w Polsce to PKO BP. Jest on zarówno najpopularniejszy wśród klientów, jak i posiada najwyższą liczbę posiadanych aktywów.

Na co zwrócić uwagę, wybierając bank do prowadzenia rachunku? 

Wybór najkorzystniejszego banku w dużej mierze zależy od tego, jaki typ rachunku zamierzamy w nim otworzyć. Ciekawe oferty prezentują zarówno rodzime, jak i zagraniczne banki w Polsce. Niektóre placówki posiadają atrakcyjne oferty kont oszczędnościowych, inne będą lepsze do prowadzenia rachunków firmowych, a jeszcze inne do otwarcia kont walutowych. Podczas wyboru najlepszego banku, klienci indywidualni najczęściej zwracają uwagę na poziom oprocentowania lokat, ofertę kart płatniczych oraz dostępność kredytów i pożyczek. Bardzo istotną kwestią jest także to, czy otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego jest płatne. Najchętniej wybierane są oczywiście te konta, które nie generują dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Warto także zorientować się, czy bank nie pobiera opłaty za korzystanie z obcych bankomatów oraz czy w razie potrzeby będziemy mogli skorzystać z kredytu odnawialnego.

Z kolei przedsiębiorcy szukający najkorzystniejszego rachunku bankowego powinni rozejrzeć się wśród ofert kont, które nie pobierają prowizji od wykonanych przelewów. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy firma wykonuje wiele przelewów na znaczne kwoty.

Odmiennych kont będą poszukiwać np. studenci, którzy docenią zwłaszcza niskie koszty prowadzenia rachunku oraz dostępność wygodniej aplikacji lub bankowości elektronicznej, takiej jak np. pko24. Chcąc znaleźć najkorzystniejsze konto, musimy zatem określić, na jakich priorytetach zależy nam najbardziej i według takich kryteriów dokonać wyboru.

Pełna lista polskich banków

Jeżeli chcemy otworzyć rachunek w polskim banku, musimy szukać wśród placówek, w których większość udziałowców pochodzi z Polski. Może być to zarówno Skarb Państwa, jak i jednostki administracyjne czy polskie podmioty gospodarcze. Poniżej lista banków, w których dominuje polski kapitał:

 • PKO BP – głównym udziałowcem jest Skarb Państwa,
 • Pekao SA – większość udziałów posiada spółka PZU SA,
 • Alior Bank – tutaj również głównym udziałowcem jest PZU SA,
 • Getin Noble Bank – większość akcji posiada Leszek Czarnecki,
 • BOŚ Bank – głównym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Bank Pocztowy – zgodnie z nazwą, większość akcji należy do Poczty Polskiej,
 • Plus Bank – główny akcjonariusz to Zygmunt Solorz-Żak,
 • Bank BPS – jest to bank zrzeszający ponad 300 banków spółdzielczych z całej Polski,
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa – podobnie jak Bank BPS, SGB także skupia lokalne banki spółdzielcze.
5 1 głos
Ocena
Subskrybuj komentarze
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 350 zł w gotówce LUB 450 zł w e-kodach do sklepu Decathlon z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
30.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: HIT! Zgarnij 350 zł w gotówce oraz 150 zł do Biedronki albo RTV EURO AGD z „Kontem Jakie Chcę”!
Trwa do:
20.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
BNP Paribas: Zgarnij 300 zł do Allegro z darmową kartą kredytową Mastercard Standard lub Gold!
Trwa do:
14.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Millennium: HIT! Zgarnij aż 360 zł premii z Kontem 360°! [skrócony okres karencji!]
Trwa do:
31.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Zgarnij do 250 zł premii z mKontem Intensive i dodatkowe 50 zł za otwarcie eKonta Junior!
Trwa do:
31.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Otwórz eKonto możliwości i zyskaj do 200 zł premii!
Trwa do:
28.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
Citi handlowy: Zgarnij 200 zł i do 100 zł moneybacku za płatności z CitiKontem!
Trwa do:
04.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Citi handlowy: HIT! Zgarnij Smartfon Vivo Y11s z Kartą Kredytową Citi Simplicity!
Trwa do:
22.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 420 zł w gotówce, e-kodach do Costa Coffee i allegro z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
mBank: Otwórz eKonto i zyskaj do 300 zł premii i 1.8% na Koncie Oszczędnościowym Moje cele!
Trwa do:
08.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Ranking brokerów forex

Ranking brokerów forex

Ranking kart kredytowych

Ranking kart kredytowych

Ranking konto oszczędnościowe

Ranking kont oszczędnościowych

Rachunek oszczędnościowy jest wyjątkowym produktem finansowym służącym do pomnażania naszych pieniędzy. Wśród tego typu kont można znaleźć wiele opcji szczególnie korzystnych wtedy, gdy zależy nam, by nasz kapitał pracował na możliwie najlepszych warunkach. Nasz ranking kont oszczędnościowych pomoże w dokonaniu najlepszego wyboru.

Ranking konto studenckie

Ranking kont studenckich

Już od dłuższego czasu polski rynek bankowy pełen jest ofert dla młodych - czyli tak zwanych kont studenckich. W założeniu mają one być jak najtańsze, najczęściej po prostu darmowe, tym samym banki zupełnie nie zarabiają na swoich młodych klientach.

Ranking kont walutowych

Ranking kont walutowych

Świat zmienia się na naszych oczach, również w kwestiach bankowości i prowadzenia różnych operacji związanych z działalnością gospodarczą poza ramami ojczystej waluty. W czasach globalizacji i stałego przemieszczania się po całym świecie, coraz więcej osób doświadczyło podobnej sytuacji.

Ranking Konto Maklerskie

Ranking kont maklerskich

Podczas przygotowywania naszego rankingu kont maklerskich uwzględniliśmy najciekawsze oferty tych domów maklerskich, które działają na terenie Polski. Oceniając poszczególne produkty wzięliśmy pod uwagę nie tylko takie czynniki jak opłaty i prowizje, ale także dostęp do rozmaitych instrumentów finansowych.

Ranking Konto Darmowe

Ranking kont darmowych

Zastanawiasz się nad założeniem darmowego konta w banku, ale pytania bez odpowiedzi i wątpliwości sprawiają, że odwlekasz tę decyzję albo nie wiesz, jak się do niej zabrać? Doskonale trafiłeś! Nasz specjalistyczny portal z precyzją i dokładnością omawia różnorakie zagadnienia, związane z zakładaniem kont bankowych.

Couple with credit card buying on-line with a laptop

Ranking kont osobistych

W dzisiejszych czasach ciężko funkcjonować bez posiadania choć jednego konta w banku. Jeśli czeka Cię podjęcie decyzji odnośnie tego, w jakim banku konto otworzyć, to niestety nie udzielimy Ci na to pytanie jednej, prawidłowej odpowiedzi. Podpowiemy jednak na, co zwrócić uwagę podczas wyboru konta osobistego.

Banking online

Ranking kont firmowych

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą zastanawia się jak i w jakim kierunku rozwijać swoje przedsiębiorstwo, aby działało jak najsprawniej. Świetnymi rozwiązaniami dla posiadaczy firm stały się konta bankowe dla firm. Kontem firmowym nazywamy bankowy rachunek bieżący, który przeznaczony jest dla posiadaczy działalności gospodarczych.

Business man investment trading do this deal on a stock exchange. People working in the office

Konta forex

Forex to rynek, na którym największe instytucje rynków finansowych przeprowadzają wymianę walut. Za ich pośrednictwem inwestorzy indywidualni mogą realizować wymianę walut. Jednak aby alokować środki w ramach Forex, konieczne jest odpowiednie konto.

Entering number of credit card on website

Konta młodzieżowe

Pierwsze konto bankowe to dla nastolatka wyjątkowa chwila. Udanie się do instytucji bankowej założenie rachunku to wydarzenie konstytuujące młodego człowieka jako pełnoprawnego obywatela, samodzielnie decydującego o sobie i swoich finansach. Przed otwarciem takiego konta dobrze jest przeanalizować różne parametry.

Kid earning money for future

Konta dla dzieci

Konta bankowe dla dzieci z powodzeniem można otworzyć w większości banków na terenie całego kraju. Jego założenie jest również możliwe w przypadku, gdy dziecko nie osiągnęło jeszcze 13. roku życia. Przed dokonaniem tego warto jednak zorientować się w tym, jakie konto dla dziecka będzie dla najlepsze.

Senior lady storing money at bank

Konta dla seniora

Coraz częściej zdarza się, że seniorzy szukają ofert otwarcia kont bankowych, przystosowanych specjalnie dla nich. Przed założeniem takiego konta, warto rzecz jasna zastanowić się, który bank przedstawia najkorzystniejszą opcję. Dobrze jest znać szczegóły dotyczące opłat oraz możliwości, które przychodzą wraz z założeniem rachunku.

Lovely female checks her bank account on mobile phone application, satisfied to recieve money reward

Konta indywidualne

Rachunek bankowy to jeden z podstawowych produktów znajdujących się w ofercie banków. Główne rodzaje rachunków bankowych to rachunki firmowe oraz indywidualne. Ten podział sięga jednak znacznie głębiej, ponieważ chcąc stworzyć jak najbardziej dopasowane i elastyczne produkty, banki proponują wiele rodzajów rachunków indywidualnych.

Money background

Konta walutowe

Jeśli często dokonujesz płatności za granicą lub przesyłasz pieniądze między krajami, zarabiasz w obcej walucie lub często podróżujesz po świecie, warto zdecydować się na konto walutowe. Te konta służą nie tylko do zarządzania finansami - można zaoszczędzić także czas i pieniądze dzięki usprawnionym transakcjom.

Smiling man in earphones sitting with bank card and cellphone in hands in kitchen at home

Konta studenckie

Konto studenckie to usługa, która jest skierowana do dość nietypowej grupy ludzi. Mowa bowiem o studentach, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie, a bardzo często również dysponują niewielkimi środkami. Z tego również powodu nie powinni oni być atrakcyjnym z punktu widzenia banku klientem.

Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe

Jedną z popularniejszych opcji takiego deponowania pieniędzy jest otworzenie rachunku oszczędnościowego. Rachunek oszczędnościowy można założyć w wybranym banku jako niezależne konto bądź można dopiąć go do naszego obecnego konta osobistego.

Konta maklerskie

Konta maklerskie

Czy wiesz, że opłaty na najdroższym koncie maklerskim mogą wynosić powyżej kilku procent rocznie? To dużo więcej niż obecnie wynosi stopa inflacji. W takiej sytuacji inwestycja może mijać się z celem. Nawet w przypadku osiągnięcia przyzwoitych zysków w postaci kilkunastu procent może to bardzo niekorzystnie wpłynąć na wynik. 

Konta dla spółek

Konta dla spółek

Otwarcie spółki nierozerwalnie wiąże się z otwarciem nowego rachunku w banku. Rachunki bankowe dla firm, oprócz niskich kosztów ich prowadzenia, oferują swoim klientom ogromną funkcjonalność oraz wiele dodatkowych, przydatnych opcji, które pomogą kontrolować finanse firmy.

Konta oszczędnościowe dla firm

Konta oszczędnościowe dla firm

Prowadzisz własną działalność i otrzymałeś właśnie od Twojego banku ofertę otwarcia konta oszczędnościowego dla firm? O ile bieżący rachunek rozliczeniowy, jest niezbędny do prowadzenia jakiejkolwiek działalność gospodarczej, o tyle rachunek oszczędnościowy jest już opcją dodatkową.

Businessman Working

Konta firmowe

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do posiadania konta firmowego. Zgodnie w przepisami prawa, przy wszelkich rozliczeniach podatkowych oraz składkowych związanych z prowadzeniem biznesu nie może korzystać z prywatnego konta (wyjątek stanowi tu jednoosobowa działalność gospodarcza).

Young woman with glasses is holding her bank card because she wants to shop online

Konta osobiste

Konto osobiste to najpopularniejszy produkt w ofercie instytucji bankowych. Proces wyboru tego produktu nie jest jednak łatwym zadaniem, a podjęcia decyzji z pewnością nie ułatwiają banki, które prześcigają się w przygotowywaniu nowych ofert.