Ranking kont oszczędnościowych luty 2018

Konto oszczędnościowe to oprocentowany rachunek bankowy. Służący przede wszystkim do systematycznego odkładania pieniędzy. Rachunki oszczędnościowe gwarantują bezpieczeństwo oraz minimalne zyski w postaci odsetek. Takie konta są dobrą alternatywą dla lokat terminowych. Najlepsze konto oszczędnościowe Konta oszczędnościowe cechują się zmiennym oprocentowaniem. Dlatego należy wziąć pod uwagę, że w przyszłości wysokość odsetek może ulec zmianie. Przedstawiam tutaj…